37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 377 din 12.07.2018

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 377 din 12.07.2018

13.07.2018
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.2.9.8)
Urmează ca persoanele care desfășoară activitate de întreprinzător menționate la art. 90 din Codul fiscal să rețină un impozit în mărime de 5% din plățile efectuate în folosul persoanei fizice ce desfășoară activitate independentă pe veniturile obținute de către acestea aferente livrării producției din fitotehnie și horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor și a produselor derivate din nuci, și a producției din zootehnie în formă naturală, în masă vie și sacrificată, cu excepția laptelui natural potrivit art. 901 alin. (35) din Codul fiscal?

Potrivit art. 5 pct. 361) din Codul fiscal, activitate independentă reprezintă activitatea de comerț desfăşurată de către o persoană fizică rezidentă doar în mod individual, fără a constitui o formă organizatorico-juridică, în urma desfășurării căreia se obține venit.

În calitate de subiecți ai impunerii sunt persoanele fizice rezidente care, fără a constitui o formă organizatorico-juridică pentru desfăşurarea activităţii, obţin venituri din activităţile independente desfășurate în domeniul comerțului cu amănuntul (cu excepția mărfurilor supuse accizelor), cu excepția activităților menționate la art. 88, 90 şi 901, în sumă ce nu depășește 600000 lei într-o perioadă fiscală (art. 697 alin. (1) din Codul fiscal).

În temeiul prevederilor art. 901 alin. (35) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin un impozit în mărime de 5% din plățile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepția întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor țărănești (de fermier), pe veniturile obținute de către acestea aferente livrării producției din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor şi a produselor derivate din nuci, şi a producției din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, cu excepția laptelui natural.

Respectiv, pentru plățile menționate la art. 901 din Codul fiscal, persoana nu este subiect al impunerii conform regimului fiscal prevăzut de capitolul 102 din titlul II din Codul fiscal.

De asemenea, potrivit art. 901 alin. (4) din Codul fiscal, reținerea finală a impozitului stabilit prin prezentul articol scutește beneficiarul câștigurilor şi veniturilor specificate la alin.(3), (31), (33), (34), (35) şi (36) de la includerea lor în componența venitului brut, precum şi de la declararea acestora.

(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 901 alin. (35) din Codul fiscal, prin Legea nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018, publicat în Monitorul Oficial nr.464-470 din 29.12.2017).

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...