37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 370 din 23.08.2019

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 370 din 23.08.2019

29.08.2019
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

           

1. (37.36)

     Este obligat contribuabilul, rezident al parcului pentru tehnologii informaționale, să efectueze recalculul impozitului pe venit al angajaților, prin excluderea sumei scutirilor de care aceștia au beneficiat până la tranziția la regimul special?

Odată cu trecerea de la regimul standard de impozitare la cel special sau invers, noile prevederi se aplică începând cu luna următoare lunii în care a fost obținut titlul de rezident al parcului pentru tehnologia informației sau, respectiv, a fost retras acest titlu (art. 375 din Codul fiscal).

Astfel, potrivit regimului special de impozitare, rezidenții parcului vor achita din venitul din vânzări, înregistrat lunar în evidența contabilă, un impozit unic de 7%, dar nu mai puțin de suma minimă stabilită conform art. 370 alin. (2) din Codul fiscal.

În acest context, menționăm că impozitul pe venit din salariul angajatului este inclus în componența impozitului unic (art. 372 alin.(1) lit. b) din Codul fiscal).

Concomitent, persoanele fizice care, pe parcursul perioadei fiscale, au obţinut venituri impozitate conform art.881 şi cap. 1 titlul X sunt private de dreptul de a folosi scutirile conform art.33, 34 şi 35. Scutirile neutilizate în acest caz nu pot fi transmise către soţie (soţ) (art. 351 din Codul fiscal).

Totodată, în cazul tranziției de la regimul standard de impozitare, prevăzut de titlul II din Codul fiscal, la regimul special, prevăzut de titlul X cap. 1 din Codul fiscal, angajatorii sunt obligați să efectueze recalculul impozitului pe venit al persoanelor angajate prin excluderea sumei scutirilor de care au beneficiat acestea (specificate la art. 33-35 din Codul fiscal) până la tranziția la regimul special (pct. 361 din cap. IV al Regulamentului cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile pretate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin HG nr. 697 din 22.08.2014).

Prin urmare, în cazul în care pe parcursul perioadei fiscale contribuabilul devine rezident al parcului pentru tehnologia informației, până la tranziția la regimul special acesta are obligația de a efectua recalculul impozitului pe venit al persoanelor angajate prin excluderea sumei scutirilor (art. 33-35 din Codul fiscal) de care au beneficiat acestea până la tranziția la regimul special de impozitare și, respectiv, va efectua modificările de rigoare în fișa personală a angajatului.

Concomitent, în conformitate cu pct.28 din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova (Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.693 din 11 iulie 2018), dacă pe parcursul perioadei fiscale contribuabilii care primesc venituri salariale de la rezidenţii parcurilor din industria tehnologiei informaţiei au beneficiat de scutirile stabilite la art.33-35 din Cod, aceştia urmează să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru recalcularea obligaţiei la impozitul pe venit, cu excluderea scutirilor.

Astfel, în cazul tranziției de la regimul general la cel special de aplicare a impozitului pe venit, obligația de recalculare a impozitului, în temeiul p. 361 din Regulamentul aprobat prin HG nr. 697, îi revine angajatorului. În cazul utilizării scutirilor aferent veniturilor obținute din alte surse, obligația de recalculare a impozitului pe venit prin depunerea Declarației, îi revine persoanei fizice.

2. (37.35)

    În cazul în care persoana fizică a fost angajată în cadrul agentului economic rezident al parcului pentru tehnologii informaționale pe parcursul lunii, iar salariul i-a fost achitat în luna următoare (în luna în care a fost angajat nefiindu-i efectuate careva plăți salariale), acest angajat se va lua în considerație la determinarea sumei minime a impozitului unic pentru luna în care acesta a fost angajat?

Potrivit prevederilor art. 367 pct. 1) din Codul fiscal, impozitul unic reprezintă suma datorată lunar la buget de către rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației conform art. 15 din Legea nr. 77/2016.

Concomitent, impozitul pe venit din salariul angajatului rezidentului parcului este inclus în componența impozitului unic (art. 372 alin.(1) lit. b) din Codul fiscal), care se va determina lunar pentru fiecare angajat în conformitate cu art. 370 din Codul fiscal.

Astfel, suma minimă a impozitului unic se calculează în funcție de numărul de angajați care, pe parcursul perioadei fiscale, au lucrat cel puțin o zi în baza unui contract individual de muncă încheiat cu rezidentul parcului pentru tehnologia informației și de cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul la care se referă perioada fiscală respectivă (art. 369 alin. (2) din Codul fiscal).

În acest context, angajatul care a lucrat cel puțin o zi în baza unui contract individual de muncă încheiat cu rezidentul parcului pentru tehnologia informației, va participa la determinarea sumei minime a impozitului unic pentru luna în care a fost angajat.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...