37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 369 din 23.07.2020

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 369 din 23.07.2020

27.07.2020
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

1. (6.2.6.11)

     Care este modalitatea de completare a Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13), dacă conform Deciziei Consilului municipal Chișinău nr. 6/9 din 21.05.2020, cota taxei pentru amenajarea teritoriului a fost stabilită cu valoarea ”0” pentru perioada sistării activității unităților comerciale și/sau de prestări servicii, conform Dispozițiilor Comisiei pentru situații excepționale a Republicii Moldova și Hotărîrilor Comisiei naționale extraordinare pentru sănătate publică, în legătură cu situația excepțională?

Darea de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) se completează și se prezintă conform modului stabilit de Instrucțiunea aprobată prin Ordinul SFS nr. 1603 din 20.12.2012.

Ținînd cont de cota taxei cu valoarea ”0” stabilită pentru perioada sistării activității unităților comerciale și/sau de prestări servicii, rîndul nr. 1 al Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13), aferent taxei pentru amenajarea teritoriului, se va completa în modul următor:

- în col. 5 - se va indica baza impozabilă aferentă trimestrului gestionar, reglementată de lit. a) coloana 2 din Anexa la Titlul VII al Codului fiscal;

- col. 6 nu se va completa, întrucît pct. 10 subpct. 6) din Instrucțiune prevede că, în cazul în care cota taxei este diferită, coloana respectivă nu se completează;

- în col. 7 – se va indica suma taxei calculate (în calcul nu se include perioada de aplicare a cotei cu valoarea ,,0” corespunzătoare sistării activității unităților comerciale și/sau de prestări servicii în trimestrul gestionar). Suma taxei calculate se determină conform următoarei formule:

Suma taxei=Baza impozabilă×Cota taxei pentru o persoană ×( Numărul zilelor de activitate în cadrul trimestrului/ Numărul zilelor de activitate în cadrul trimestrului).

- în col. 8 și col. 9 – se va indica, corespunzător, suma facilităților fiscale acordate conform art. 295 și 296 din Codul fiscal. Avînd în vedere că la determinarea sumei taxei calculate (specificate în col. 7), nu se include perioada de aplicare a cotei ”0”, în coloanele respective nu se indică valori aferente acestei perioade.

- în col. 10 – se va indica suma taxei către plată, determinată ca diferența dintre suma taxei calculate și suma facilităților acordate.

2. (6.2.4.7)

     Care este modalitatea de calculare a taxei pentru amenajarea teritoriului, dacă conform Deciziei Consilului municipal Chișinău nr. 6/9 din 21.05.2020, cota taxei respective a fost stabilită cu valoarea ”0” pentru perioada sistării activității unităților comerciale și/sau de prestări servicii, conform Dispozițiilor Comisiei pentru situații excepționale a Republicii Moldova și Hotărîrilor Comisiei naționale extraordinare pentru sănătate publică, în legătură cu situația excepțională?

În vederea determinării obligației fiscale aferente taxei pentru amenajarea teritoriului, este necesar de a fi determinată inițial baza impozabilă, reglementată de lit. a) coloana 2 din Anexa la Titlul VII al Codului fiscal.

Urmează de specificat că, în numărul mediu scriptic trimestrial al salariaților se includ persoanele angajate cu contract de muncă pe durată determinată sau nedeterminată (încadrați în serviciul permanent, sezonier, temporar pentru executarea anumitor lucrări), pe termen de o zi și mai mult de la momentul angajării, cu excepția persoanelor care, potrivit art. 288 pct. 101) din Codul fiscal, nu se includ în efectivul de salariați.

Ulterior, se realizează nemijlocit determinarea obligației fiscale aferente fiecărui trimestru gestonar, inclusiv ținîndu-se cont de perioada pentru care cota taxei pentru amenajarea teritoriului a fost stabilită cu valoarea ”0”.

Exemplu: Numărul mediu de salariați al întreprinderii în cadrul unui trimestru gestionar constituie 30 persoane, activitatea unităților de comerț a întreprinderii fiind sistată în perioada 17 martie – 15 mai 2020 inclusiv. Cota anuală a taxei pentru amenajarea teritoriului pentru un salariat, conform Deciziei CMC nr. 6/1 din 26.12.2019 constituie 120 lei, respectiv cota taxei aferentă unui trimestru - 30 lei. Astfel, ținînd cont de cota taxei cu valoarea ”0” stabilită pentru perioada sistării activității unităților comerciale și/sau de prestări servicii, pentru trimestrul I al anului 2020, obligația aferentă taxei pentru amenajarea teritoriului către plată va constitui 751,65 lei ((30 salariați x 30 lei cota taxei pentru un salariat) : 91 zile aferente trimestrului x 76 zile de activitate). Pentru trimestrul II al anului 2020, corespunzător, - 454.95 lei (30 salariați x 30 lei cota taxei pentru un salariat) : 91 zile aferente trimestrului x 46 zile de activitate).

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...