37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 352 din 23-06-2021

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 352 din 23-06-2021

24.06.2021
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...
  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.17 Cotele TVA

Din ce dată întră în vigoare prevederile Legii nr.76/2021 referitor la aplicarea cotei TVA în mărime de 6% aferent mărfurilor/serviciilor realizate în cadrul activităților, atribuite la secțiunea I a Clasificatorului activităților din economia Moldovei (HORECA)?

Potrivit prevederilor Legii nr.76/2021 (Monitorul Oficial al R. Moldova nr.122-128 art.157 din 21.05.2021), pe perioada stării de urgență, declarată în conformitate cu prevederile Legii nr.212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, și/sau pe perioada stării de urgență în sănătate publică, declarată în conformitate cu prevederile Legii nr.10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice, prin derogare de la prevederile art.96 din Codul fiscal nr.1163/1997, la produsele alimentare și/sau la băuturi, cu excepția producției alcoolice, preparate sau nepreparate, pentru consumul uman, însoțite de serviciile conexe care să permită consumul imediat al acestora, realizate în cadrul activităților care se atribuie la secțiunea I a Clasificatorului activităților din economia Moldovei, de asemenea la serviciile de cazare, indiferent de categoria de confort, în hotel, hotel-apartament, motel, vilă turistică, bungalou, pensiune turistică, pensiune agroturistică, camping, sat de vacanță sau tabără de vacanță, care se atribuie la secțiunea I a Clasificatorului activităților din economia Moldovei, se stabilește cota TVA în mărime de 6%.   

Conform prevederilor art.56 alin.(2) din Legea nr.100/2017, pentru legile care modifică Codul fiscal, Codul vamal şi Legea nr.1380/1997 cu privire la tariful vamal, precum şi pentru legile de punere în aplicare a titlurilor Codului fiscal şi a legilor ce țin de politica fiscală, data intrării în vigoare trebuie să survină nu mai devreme de 6 luni de la data publicării legilor respective.   

Astfel, luînd în considerație faptul că Legea nr.76/2021 (inițiativă legislativă a deputaților din Parlamentul RM) conține norme de politică fiscală privind cotele de impozitare cu TVA, prevederile acesteia întră în vigoare nu mai devreme de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.   

Temei:(Scrisoarea Ministerului Finanțelor nr.15/3-06/313 din 21.06.2021)

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...