37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 349 din 26.06.2018

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 349 din 26.06.2018

27.06.2018
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.25.10)
    Factura fiscală cu o valoare totală a livrării în sumă de până la 100 mii de lei se reflectă în Registrul general electronic al facturilor fiscale?

Obligaţia de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale, potrivit art.1181 din Codul fiscal, survine doar în cazul facturilor fiscale a căror valoare impozabilă a livrării impozabile depăşeşte 100 mii lei.

Valoarea impozabilă a livrării impozabile, determinată în corespundere cu art.97 din Codul fiscal, reprezintă valoarea achitată sau care urmează a fi achitată fără TVA.

Prin urmare, dat fiind faptul că valoarea totală a livrării este de până la 100 mii de lei, respectiv, valoarea impozabilă a livrării impozabile a acesteia fiind mai mică decât plafonul stabilit, factura fiscală menționată nu este pasibilă înregistrării în Registrul general electronic al facturilor fiscale.

[Modificare de ordin redacțional în Baza generalizată a practicii fiscale, în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 172 din 12.07.2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 173-176 (4491-4494) din 09.08.2013, în vigoare de la 09.08.2013]

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...