37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 34 din 23.01.2020

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 34 din 23.01.2020

24.01.2020
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (9.2.7)

    Apare obligațiunea de raportare a soldului la începutul/finele perioadei de raportare în cazul dacă împrumuturile contractate/rambursate pe parcursul unui an fiscal reflectate în contabilitatea întreprinderii, nu depăşesc cumulativ suma de 200 mii de lei, dar soldul la începutul sau sfârșitul perioadei de raportare este mai mare de această sumă?

Conform art. 22611 alin. (5) lit. i) din CF se vor raporta informaţiile despre contractarea/rambursarea împrumuturilor pe parcursul unui an fiscal, reflectate în contabilitatea întreprinderii, ce depăşesc cumulativ suma de 200 mii de lei.

Plafonul de 200 de mii de lei se aplică separat împrumuturilor și separat rambursărilor în procesul de furnizare a informației.

Respectiv, în cazul în care nu au fost contractate/rambursate împrumuturi pe parcursul anului fiscal de raportare, în sumă ce depășește cumulativ 200 mii de lei pe o persoană fizică, nu apare obligațiunea de raportare, chiar dacă soldul împrumutului la începutul perioadei depășește 200 mii lei.

Arhiva

2. (9.2.5)

    Care cod a operațiunii se indică la completarea Anexei nr. 11 la Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 427 din 08/21/2018, în cazul rambursării împrumuturilor prin iertarea datoriei, aport în capital statutar, anularea conform termenului de prescripție etc.

Art. 22611 alin. (5) lit. i) din Codul fiscal prevede că informațiile trebuie să conțină date despre contractarea/rambursarea împrumuturilor pe parcursul unui an fiscal, reflectate în contabilitatea întreprinderii, ce depăşesc cumulativ suma de 200 mii de lei.

Plafonul de 200 de mii de lei se aplică separat împrumuturilor și separat rambursărilor în procesul de furnizare a informației.

Având în vedere că reflectarea contractărilor/rambursărilor împrumuturilor în contabilitatea întreprinderii poate fi efectuată inclusiv prin alte operațiuni decât în numerar, transfer sau cesiune/preluare datoriei, operațiunile de tipul iertarea datoriei, aport în capital statutar, anularea conform termenului de prescripție etc. se vor indica cu codul de operare 4 "Altele".        

Arhiva

3. (9.2.3)

    Cum se va determina suma cumulativă de 200 mii lei în scopul aprecierii obligațiunii de raportare a împrumuturilor?

Conform prevederilor art. 22611 alin. (5) lit. i) din Codul fiscal, informaţia prezentată de către persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi a persoanelor fizice care practică activitate independentă, va conţine date despre contractarea/rambursarea împrumuturilor pe parcursul unui an fiscal, reflectate în contabilitatea întreprinderii, ce depăşesc cumulativ suma de 200 mii de lei.

Plafonul de 200 de mii de lei se aplică separat împrumuturilor și separat rambursărilor în procesul de furnizare a informației.

Respectiv, obligațiunea de raportare a împrumuturilor apare în cazul, în care în contabilitatea întreprinderii pe parcursul unui an fiscal se înregistrează intrări de sume, acordate de către persoana fizică ca împrumut, ce depășesc suma de 200 mii de lei sau se înregistrează rambursări a împrumutului în adresa persoanei fizice, ce depășesc suma de 200 mii de lei.
[Temei: Explicația Comisiei parlamentare „Comisiei economie, buget și finanțe” CEB04 nr. 08 din 14.01.2020]

Arhiva

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...