37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 339 din 03.07.2020

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 339 din 03.07.2020

23.07.2020
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.21.66)

     Întreprindere agricolă din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, a fost nevoită să reînsemințeze suprafețele însămânțate anterior, survine necesitatea excluderii de la deduceri suma TVA, pentru procurările aferente însămînțării inițiale?

Potrivit art.102 alin.(1) din CF, în cazul achitării T.V.A. la buget, subiecților impozabili, înregistraţi în calitate de plătitori ai T.V.A., li se permite deducerea sumei T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată furnizorilor plătitori ai T.V.A., pe valorile materiale, serviciile procurate (inclusiv transmise în cadrul realizării contractului de comision) pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător.

Astfel, în cazul în care destinația procurărilor constă în desfășurarea activității ce constă în efectuarea livrărilor impozabile, subiectul este în drept să deducă TVA aferentă procurărilor în cauză.

Este de menționat, că excluderea de la deduceri a sumelor TVA, care au fost deduse la momentul procurării în conformitate cu art.102 alin.(1) din CF, se stabilește pentru cazurile expres specificate în art.102 din CF și anume:

-în cazul necesității excluderii TVA de la deducere ca urmare a aplicării proratei definitive, în conformitate cu art.102 alin.(4) din CF;

-în cazul modificării regimului fiscal și schimbării destinației din impozabile în scutite de TVA fără drept de deducere, în conformitate cu art.102 alin.(6) din CF;

-în cazul în care valorile materiale, serviciile procurate nu sînt folosite pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător, mărfurile procurate, în procesul activităţii de întreprinzător, au fost sustrase sau au constituit deşeuri şi perisabilităţi naturale peste limitele lunare stabilite de conducător, precum şi pe valoarea care nu a fost supusă amortizării mijloacelor fixe casate, în conformitate cu art.102 alin.(8) din CF.

Astfel, în condițiile păstrării destinației inițiale a procurărilor, TVA aferentă cărora a fost dedusă în conformitate cu art.102 alin.(1) din CF, excluderea de la deducere a TVA se stabilește doar în cazurile expuse mai sus.

Prin urmare, se păstrează dreptul la deducere a sumelor TVA pe procurările care au fost utilizate în activitatea de întreprinzător conform destinației inițiale a acestora la momentul procurării, pentru procurările aferente însămînțării inițiale, chiar dacă în rezultat nu au fost primite mărfuri pasibile livrării.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...