37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 338 din 02.07.2020

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 338 din 02.07.2020

06.07.2020
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

1.  (5.9.2.2)

    Care persoane fizice-cetăţeni sunt scutite de impozitul pe bunurile imobiliare/impozitul funciar?

Reieşind din prevederile art. 283 alin. (1) al Codului fiscal, de scutire de plata impozitului pe bunurile imobiliare/imopozitului funciar beneficiază categoriile de persoane fizice indicate la lit. h)–l), respectiv:

h) persoanele de vîrstă pensionară, persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate, persoanele cu dizabilităţi din copilărie, persoanele cu dizabilităţi medii (participanţi la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, participanţi la acţiunile de luptă din Afghanistan, participanţi la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl), precum şi persoanele supuse represiunilor şi ulterior reabilitate); 

i) familiile participanţilor căzuţi în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova şi persoanele care au fost întreţinute de aceştia; 

j) familiile militarilor căzuţi în acţiunile de luptă din Afghanistan şi persoanele care au fost întreţinute de aceştia; 

k) familiile care au copii cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani şi membrii familiilor care au la întreţinere şi îngrijire permanentă persoane cu dizabilităţi;

l) familiile persoanelor decedate în urma unor boli cauzate de participarea lor la lucrările de lichidare a consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl şi persoanele care au fost întreţinute de acestea. 

Potrivit art. 283 alin. (2) din Codul fiscal, categoriile de persoane fizice indicate la alin. (1) lit. h)-l) beneficiază de scutire de plata impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar: 

- pentru obiectele impunerii cu destinaţie locativă, unde acestea şi-au înregistrat domiciliul (în lipsa domiciliului − reşedinţa) - în limita valorii (costului) stabilite de autoritatea administraţiei publice locale; 

- pentru terenurile neevaluate de către organele cadastrale teritoriale care sînt ocupate de locuinţe, pentru loturile de pămînt de pe lîngă casă (inclusiv terenurile atribuite de către autorităţile administraţiei publice locale ca loturi de pămînt de pe lîngă casă şi distribuite în extravilan din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan). 

Totodată, conform art. 283 alin. (21) din Codul fiscal, pînă la stabilirea de către autoritatea administraţiei publice locale a scutirii de plata impozitului pe bunurile imobiliare, persoanelor indicate la alin. (1) lit.h)–l) li se acordă această scutire în limita valorii (costului) imobilului-domiciliu (în lipsa acestuia – reşedinţă), conform anexei la Titlul VI al Codului fiscal.

Anexă

Valoarea (costul) bunurilor imobiliare cudestinație locativă (apartamente și case de locuit individuale, terenuriaferente acestor bunuri) din municipii, inclusiv din localitățile aflate încomponența acestora, din orașe și sate (comune), valoare (cost) în limitelecăreia se acordă scutire la plata impozitului pe bunurile imobiliare conform art. 283 alin. (21).

Nr.
crt.

Denumirea unităţilor administrativ-teritoriale*

Limita valorii bunurilor imobiliare scutite de impozitul pe bunurile imobiliare, lei

1

2

3

1.

municipiul Chişinău, inclusiv localităţile din componenţa acestuia

380000

2.

municipiul Bălţi, inclusiv localităţile din componenţa acestuia

156000

3.

oraşul Anenii Noi

53000

4.

oraşul Basarabeasca

43000

5.

oraşul Briceni

71000

6.

oraşul Lipcani

51000

7.

oraşul Cahul

138000

8.

oraşul Cantemir

31000

9.

oraşul Călăraşi

32000

10.

oraşul Căuşeni

77000

11.

oraşul Căinari

14000

12.

oraşul Cimişlia

66000

13.

oraşul Criuleni

55000

14.

oraşul Donduşeni

40000

15.

oraşul Drochia

84000

16.

oraşul Edineţ

80000

17.

oraşul Cupcini

49000

18.

oraşul Făleşti

49000

19.

oraşul Floreşti

84000

20.

oraşul Ghindeşti

23000

21.

oraşul Mărculeşti

24000

22.

oraşul Glodeni

40000

23.

oraşul Hînceşti

145000

24.

oraşul Ialoveni

185000

25.

oraşul Leova

35000

26.

oraşul Iargara

14000

27.

oraşul Nisporeni

39000

28.

oraşul Ocniţa

17000

29.

oraşul Otaci

24000

30.

oraşul Frunză

14000

31.

oraşul Orhei

100000

32.

oraşul Rezina

49000

33.

oraşul Rîşcani

29000

34.

oraşul Costeşti

15000

35.

oraşul Sîngerei

33000

36.

oraşul Biruinţa

15000

37.

oraşul Soroca

82000

38.

oraşul Străşeni

116000

39.

oraşul Bucovăţ

27000

40.

oraşul Şoldăneşti

23000

41.

oraşul Ştefan Vodă

45000

42.

oraşul Taraclia

26000

43.

oraşul Teleneşti

29000

44.

oraşul Ungheni

87000

45.

oraşul Corneşti

49000

46.

municipiul Comrat

122000

47.

oraşul Ceadîr-Lunga

61000

48.

oraşul Vulcăneşti

32000

49.

satele (comunele) ce nu se află în componenţa municipiilor Chişinău şi Bălţi

30000

Arhiva

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 314 din 25.06.2020

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...