37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 329 din 14.06.2021

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 329 din 14.06.2021

16.06.2021
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...
 • 6 Taxele locale
 • 6.17 Taxa pentru salubrizare
 • 6.17.1 Subiecții impunerii

Cine sunt subiecții impunerii cu taxa pentru salubrizare?

     Potrivit art. 290 lit. p) din Codul fiscal, subiecți ai impunerii cu taxa pentru salubrizare sunt persoanele fizice înregistrate în calitate de proprietar al bunului imobil cu destinaţie locativă (casă de locuit, apartament).

 • 6 Taxele locale
 • 6.17 Taxa pentru salubrizare
 • 6.17.2 Obiectul impunerii și baza impozabilă

Care este obiectul impunerii la taxa pentru salubrizare?

Potrivit art. 291 alin. (1) lit. p) din Codul Fiscal, obiectul impunerii la taxa pentru salubrizare îl constituie numărul de persoane fizice înscrise la adresa declarată ca domiciliu.

 • 6 Taxele locale
 • 6.17 Taxa pentru salubrizare
 • 6.17.2 Obiectul impunerii și baza impozabilă

Care este baza impozabilă la taxa pentru salubrizare?

     Potrivit lit. p) col. 2 al anexei la titlul VII din Codul fiscal, baza impozabilă la taxa pentru salubrizare o constituie numărul de persoane fizice înscrise la adresa declarată ca domiciliu, în funcţie de apartament şi bloc sau casă la sol.

 • 6 Taxele locale
 • 6.17 Taxa pentru salubrizare
 • 6.17.3 Cotele impunerii

Care este cota concretă a taxei pentru salubrizare? 

    Potrivit art. 292 alin. (2) din Codul Fiscal, cota concretă a taxei pentru salubrizare se stabileşte de către autoritatea administraţiei publice locale în funcţie de caracteristicile obiectelor impunerii.

 • 6 Taxele locale
 • 6.17 Taxa pentru salubrizare
 • 6.17.4 Calcularea taxei

Cum se calculează taxa pentru salubrizare?

      Taxa pentru salubrizare se calculează de către serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale al autorității administraţiei publice locale, în funcţie de baza impozabilă şi cota concretă a acestora ( art. 293 alin. (2), lit. p) din anexă la titlul VII din Codul fiscal).

 • 6 Taxele locale
 • 6.17 Taxa pentru salubrizare
 • 6.17.5 Achitarea taxei

Care este termenul de achitare şi unde se achită taxa pentru salubrizare?

     Termenul de achitare a taxei pentru salubrizare este determinat conform condițiilor stabilite de autoritatea administraţiei publice locale, potrivit Anexei la Titlul VII Codul fiscal.
     Subiecţii impunerii achită taxa pentru salubrizare la contul trezorerial de venituri al bugetului local, conform art. 294 alin. (1) din Codul fiscal.
     De asemenea, potrivit art. 294 alin. (2) din Codul fiscal, taxa pentru salubrizare poate fi achitată nemijlocit organului împuternicit de autoritatea administraţiei publice locale.

 • 6 Taxele locale
 • 6.17 Taxa pentru salubrizare
 • 6.17.5 Achitarea taxei

Cine poartă responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele locale a taxei pentru salubrizare?

     În conformitate cu prevederile art. 298 alin. (2) din Codul fiscal, responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele locale a taxei pentru salubrizare revine serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale al autorității administraţiei publice locale.

 • 6 Taxele locale
 • 6.17 Taxa pentru salubrizare
 • 6.17.5 Achitarea taxei

Apare oare obligația privind calcularea şi achitarea taxei pentru salubrizare de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei?

     Nu. Conform art. 2941 din Codul fiscal, contribuabilii rezidenţi ai parcurilor pentru tehnologia informaţiei nu au obligaţii privind taxele locale, taxele în cauză fiind incluse în componenţa impozitului unic reglementat de cap. 1 titlul X. Modificarea taxelor locale de către autoritatea administraţiei publice locale nu va avea impact asupra mărimii impozitului unic de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei.
      Totodată, dacă pe parcursul anului calendaristic agentul economic aplică atît regimul de impozitare stabilit, cît şi regimul special de impozitare stabilit la cap. 1 titlul X, calculul, raportarea şi achitarea taxelor locale se vor efectua în modul general stabilit, proporțional numărului de luni în care s-a aplicat regimul de impozitare stabilit pentru perioada fiscală respectivă.

 • 6 Taxele locale
 • 6.17 Taxa pentru salubrizare
 • 6.17.6 Scutiri

Cine sunt scutiţi de plata taxei pentru salubrizare?

Potrivit art. 295 al Codului fiscal, de plata taxei pentru salubrizare sunt scutiți:
   - autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile;
   - misiunile diplomatice şi alte misiuni asimilate acestora, precum şi organizaţiile internaţionale, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;
   - Banca Naţională a Moldovei;
   - proprietarii sau deţinătorii bunurilor rechiziţionate in interes public, pe perioada rechiziţiei, conform legislaţiei;
  - subiecţii care desfăşoară activităţi conform cap. 103 din titlul II al Codului fiscal (persoane fizice care desfășoară activități în domeniul achizițiilor de produse de fitotehnie și/sau horticultură, și/sau de obiecte al regnului vegetal).

 • 6 Taxele locale
 • 6.17 Taxa pentru salubrizare
 • 6.17.6 Scutiri

Poate consiliul local să acorde contribuabililor scutiri suplimentare celor prevăzute de legislaţie în partea ce ţine de achitarea taxei pentru salubrizare?

Da, în conformitate cu art. 296 din Codul fiscal, autoritatea administraţiei publice locale, dacă efectuează concomitent modificările corespunzătoare în bugetul local, poate:
   a) să acorde subiecţilor impunerii scutiri suplimentare celor menţionate la art. 295;
   b) să acorde amînări la plata taxei pe anul fiscal respectiv;
   c) să prevadă înlesniri pentru categoriile social-vulnerabile ale populaţiei.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...