37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 328 din 14.06.2021

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 328 din 14.06.2021

15.06.2021
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...
 • 6 Taxele locale
 • 6.7 Taxa de piaţă
 • 6.7.4 Cotele impunerii

Care este cota concretă a taxei de piaţă?

     Potrivit art. 292 alin. (2) din Codul fiscal, cota concretă a taxei de piață se stabilește de către autoritatea administrației publice locale (consiliile locale) în funcție de caracteristicile obiectelor impunerii.
[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 353-357 din 22.12.2019, în vigoare 01.01.2021]

 • 6 Taxele locale
 • 6.6 Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii
 • 6.6.4 Cotele impunerii

Care este cota concretă a taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?

      În conformitate cu art. 292 alin. (2) din Codul fiscal, cota concretă a taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii se stabilește de către autoritatea administrației publice locale (consiliile locale) în funcție de caracteristicile obiectelor impunerii.

[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 353-357 din 22.12.2019, în vigoare 01.01.2021]

 • 6 Taxele locale
 • 6.3 Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale
 • 6.3.4 Calcularea taxei

Cum se calculează taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale?

     Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale se calculează prin înmulțirea venitului din vânzări ale bunurilor declarate la licitaţie sau valoarea biletelor de loterie emise, cu excepţia loteriilor organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii electronice, cu cota taxei concrete, stabilită de către autoritatea administraţiei publice locale ( art. 293 alin. (1), lit. b) din anexă la titlul VII din Codul fiscal).

[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 353-357 din 22.12.2019, în vigoare 01.01.2021]

 • 6 Taxele locale
 • 6.8 Taxa pentru cazare
 • 6.8.3 Cotele impunerii

Care este cota concretă a taxei pentru cazare?

     Potrivit art. 292 alin. (2) din Codul fiscal, cota concretă a taxei pentru cazare se stabilește de către autoritatea administrației publice locale (consiliile locale) în funcție de caracteristicile obiectelor impunerii.

Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 353-357 din 22.12.2019, în vigoare 01.01.2021]

 • 6 Taxele locale
 • 6.2 Taxa pentru amenajarea teritoriului
 • 6.2.4 Calcularea taxei

Cum se calculează taxa pentru amenajarea teritoriului?

     Potrivit art. 293 alin. (1) din Codul Fiscal, calculul taxei pentru amenajarea teritoriului se efectuează de către subiecţii impunerii, trimestrial, în funcţie de baza impozabilă şi de cotele concrete ale acestora stabilite de către autoritatea administraţiei publice locale (consiliile locale).

Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 353-357 din 22.12.2019, în vigoare 01.01.2021]

 • 6 Taxele locale
 • 6.3 Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale
 • 6.3.3 Cotele impunerii

Care este cota concretă taxei de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale?

    Potrivit art. 292 alin. (2) din Codul Fiscal, cota concretă a taxei de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale se stabileşte de către autoritatea administraţiei publice locale în funcţie de caracteristicile obiectelor impunerii.

[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 353-357 din 22.12.2019, în vigoare 01.01.2021]

 • 6 Taxele locale
 • 6.11 Taxa pentru parcare
 • 6.11.5 Calcularea taxei

Cum se calculează taxa pentru parcare?

     Taxa pentru parcare se calculează în mod individual de către contribuabil, trimestrial, prin înmulțirea suprafeței parcării cu cota concretă a taxei pentru fiecare metru pătrat, stabilită de către autoritatea administrației publice locale (art. 293 alin. (1), lit. f) din anexă la titlul VII din Codul fiscal). 

[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 353-357 din 22.12.2019, în vigoare 01.01.2021]

 • 6 Taxele locale
 • 6.16 Taxa pentru dispozitivele publicitare
 • 6.16.4 Cotele impunerii

Cine stabilește cota concretă a taxei pentru dispozitivele publicitare?

     Potrivit art. 292 alin. (2) din Codul fiscal, cota concretă a taxei pentru dispozitivele publicitare se stabilește de către autoritatea administrației publice locale (consiliile locale) în funcție de caracteristicile obiectelor impunerii.

[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 353-357 din 22.12.2019, în vigoare 01.01.2021]

 • 6 Taxele locale
 • 6.11 Taxa pentru parcare
 • 6.11.4 Cotele impunerii

Care este cota concretă a taxei pentru parcare?

     Potrivit art. 292 alin. (2) din Codul fiscal, cota concretă a taxei pentru parcare se stabilește de către autoritatea administrației publice locale (consiliile locale) în funcție de caracteristicile obiectelor impunerii.

[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 353-357 din 22.12.2019, în vigoare 01.01.2021]

 • 6 Taxele locale
 • 6.10 Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor)
 • 6.10.5 Calcularea taxei

Cum se calculează taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor)?

     Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor) se calculează în mod individual de către contribuabil, trimestrial, în funcție de numărul unităţilor de transport și cota concretă a taxei pentru fiecare unitate de transport, stabilită de către autoritatea administrației publice locale (art. 293 alin. (1), lit. i) din anexă la titlul VII din Codul fiscal).

[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 353-357 din 22.12.2019, în vigoare 01.01.2021]

 • 6 Taxele locale
 • 6.16 Taxa pentru dispozitivele publicitare
 • 6.16.5 Calcularea taxei

Cum se calculează taxa pentru dispozitivele publicitare?

     Taxa pentru dispozitivele publicitare se calculează în mod individual de către contribuabil, trimestrial, prin înmulțirea suprafeței (fețelor) dispozitivului publicitar cu cota concretă a taxei pentru unitatea de măsură (suprafață) stabilită de către autoritatea administrației publice locale (consiliul local). (art. 293 alin. (1), lit. q) din anexă la titlul VII din Codul fiscal).

[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 353-357 din 22.12.2019, în vigoare 01.01.2021]

 • 6 Taxele locale
 • 6.12 Taxa de la posesorii de cîini
 • 6.12.5 Achitarea taxei

Cine poartă responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele locale a taxei de la posesorii de câini?

      În conformitate cu prevederile art. 298 alin. (2) din Codul fiscal, responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele locale a taxei de la posesorii de câini revine serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale al autorității administraţiei publice locale.

[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 353-357 din 22.12.2019, în vigoare 01.01.2021]

 • 6 Taxele locale
 • 6.1 Noţiuni Generale

Ce include sistemul taxelor locale?

În conformitate cu prevederile art. 289 alin. (2) din Codul fiscal, sistemul taxelor locale include:
    a) taxa pentru amenajarea teritoriului;
    b) taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ- teritoriale;
    c) taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei);
    d) taxa de aplicare a simbolicii locale;
    e) taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii;
    f) taxa de piaţă;
    g) taxa pentru cazare;
    h) taxa balneară;
    i) taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor);
    j) taxa pentru parcare;
    k) taxa de la posesorii de câini;
    p) taxa pentru salubrizare;
    q) taxa pentru dispozitivele publicitare.

Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 353-357 din 22.12.2019, în vigoare 01.01.2021 

 • 6 Taxele locale
 • 6.10 Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor)
 • 6.10.4 Cotele impunerii

Care este cota concretă a taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor)?

     Potrivit art. 292 alin. (2) din Codul fiscal, cota concretă a taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor) se stabilește de către autoritatea administrației publice locale (consiliile locale) în funcție de caracteristicile obiectelor impunerii.

[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 353-357 din 22.12.2019, în vigoare 01.01.2021]

 • 6 Taxele locale
 • 6.7 Taxa de piaţă
 • 6.7.5 Calcularea taxei

Cum se calculează taxa de piaţă?

    Taxa de piață se calculează în mod individual de către contribuabil pornind de la suprafața terenului pieței și a clădirilor, construcțiilor (fiecare metru pătrat) a căror strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinației lor, situate pe teritoriul pieței, și cota concretă a taxei stabilită de către autoritatea administrației publice locale (art. 293 alin. (1), lit. f) din anexă la titlul VII din Codul fiscal).

[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 353-357 din 22.12.2019, în vigoare 01.01.2021]

 • 6 Taxele locale
 • 6.6 Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii
 • 6.6.5 Calcularea taxei

Cum se calculează taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?

    Taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii, care corespund activităţilor expuse în anexa nr.1 la Legea nr.231/2010 cu privire la comerţul interior, se calculează în mod individual de către contribuabil, trimestrial, pornind de la cota concretă a taxei stabilită de către autoritatea administrației publice locale pentru fiecare unitate comercială şi/sau de prestări servicii (obiectul impunerii) ( art. 293 alin. (1), lit. e) din anexă la titlul VII din Codul fiscal).

[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 353-357 din 22.12.2019, în vigoare 01.01.2021]

 • 6 Taxele locale
 • 6.9 Taxa balneară
 • 6.9.4 Calcularea taxei

Cum se calculează taxa balneară?

     Taxa balneară se calculează în mod individual de către contribuabil trimestrial, prin venitului din vânzări ale biletelor de odihnă şi tratament cu cota concretă a taxei stabilită de către autoritatea administrației publice locale (art. 293 alin. (1), lit. h) din anexă la titlul VII din Codul fiscal).

[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 353-357 din 22.12.2019, în vigoare 01.01.2021]

 • 6 Taxele locale
 • 6.4 Taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei)
 • 6.4.4 Cotele impunerii

Care este cota concretă a taxei de amplasare a publicităţii prin intermediul mijloacelor cinematografice,reţelelor telefonice, telegrafice, telex, mijloacele de transport, alte mijloace?

     Cota concretă a taxei de amplasare a publicităţii prin intermediul mijloacelor cinematografice, reţelelor telefonice, telegrafice, telex, mijloacele de transport, alte mijloace constituie % din venitul din vânzări ale serviciilor de plasare şi/sau difuzare a anunțurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, prin rețelele telefonice, telegrafice, telex, prin mijloacele de transport, prin alte mijloace (cu excepţia TV, internetului, radioului, presei periodice, tipăriturilor), cu excepţia amplasării publicităţii exterioare (lit. c) din anexa la Titlul VII al Codului fiscal). 

[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 353-357 din 22.12.2019, în vigoare 01.01.2021]

 • 6 Taxele locale
 • 6.4 Taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei)
 • 6.4.4 Cotele impunerii

Cine stabileşte cota concretă a  taxei de amplasare a publicităţii?

     Potrivit art. 292 alin. (2) din Codul Fiscal, cota concretă a taxei de amplasare a publicităţii prin intermediul mijloacelor cinematografice, rețelelor telefonice, telegrafice, telex, mijloacele de transport, alte mijloace se stabileşte de către autoritatea administraţiei publice locale în funcţie de caracteristicile obiectelor impunerii.

[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 353-357 din 22.12.2019, în vigoare 01.01.2021]

 • 6 Taxele locale
 • 6.9 Taxa balneară
 • 6.9.3 Cotele impunerii

Care este cota concretă a taxei balneare?

    Potrivit art. 292 alin. (2) din Codul fiscal, cota concretă a taxei balneare se stabilește de către autoritatea administrației publice locale (consiliile locale) în funcție de caracteristicile obiectelor impunerii.

[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 353-357 din 22.12.2019, în vigoare 01.01.2021]

 • 6 Taxele locale
 • 6.12 Taxa de la posesorii de cîini
 • 6.12.4 Calcularea taxei

Cum se calculează taxa de la posesorii de cîini?

    Taxa de la posesorii de câini se efectuează de către serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale al autorității administraţiei publice locale, în funcţie numărul de câini aflaţi în posesiune pe parcursul unui an şi cota concretă a acestora. (art. 293 alin. (2), lit. k) din anexă la titlul VII din Codul fiscal).

[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 353-357 din 22.12.2019, în vigoare 01.01.2021]

 • 6 Taxele locale
 • 6.12 Taxa de la posesorii de cîini
 • 6.12.3 Cotele impunerii

Care este cota concretă a taxei de la posesorii de cîini?

    Potrivit art. 292 alin. (2) din Codul fiscal, cota concretă a taxei de la posesorii de câini se stabilește de către autoritatea administrației publice locale (consiliile locale) în funcție de caracteristicile obiectelor impunerii.

[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 353-357 din 22.12.2019, în vigoare 01.01.2021]

 • 6 Taxele locale
 • 6.5 Taxa de aplicare a simbolicii locale
 • 6.5.4 Cotele impunerii

Care este cota concretă a taxei de aplicare a simbolicii locale?

     Potrivit art. 292 alin. (2) din Codul Fiscal, cota concretă a taxei de aplicare a simbolicii locale se stabileşte de către autoritatea administraţiei publice locale în funcţie de caracteristicile obiectelor impunerii.

[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 353-357 din 22.12.2019, în vigoare 01.01.2021]

 • 6 Taxele locale
 • 6.5 Taxa de aplicare a simbolicii locale
 • 6.5.5 Calcularea taxei

Cum se calculează taxa de aplicare a simbolicii locale?

      Taxa de aplicare a simbolicii locale se calculează în mod individual de către contribuabil, trimestrial, prin înmulțirea venitului din vânzări a produselor fabricate cărora li se aplică simbolica locală cu cota concretă a taxei stabilite de către autoritatea administraţiei publice locale (consiliul local) ( art. 293 alin. (1), lit. d) din anexă la titlul VII din Codul fiscal.

[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 353-357 din 22.12.2019, în vigoare 01.01.2021]

 • 6 Taxele locale
 • 6.8 Taxa pentru cazare
 • 6.8.4 Calcularea taxei

Cum se calculează taxa pentru cazare?

Taxa pentru cazare se calculează în mod individual de către contribuabil prin înmulțirea venitului din vânzări ale serviciilor de cazare prestate de structurile cu funcţii de cazare cu cota concretă a taxei stabilită de către autoritatea administrației publice locale (art. 293 alin. (1), lit. g) din anexă la titlul VII din Codul fiscal).

[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 353-357 din 22.12.2019, în vigoare 01.01.2021]

 • 6 Taxele locale
 • 6.2 Taxa pentru amenajarea teritoriului
 • 6.2.3 Cotele impunerii

Care este cota concretă taxei pentru amenajarea teritoriului?

Potrivit art. 292 alin. (2) din Codul Fiscal, cota concretă a taxei pentru amenajarea teritoriului se stabileşte de către autoritatea administraţiei publice locale în funcţie de caracteristicile obiectelor impunerii

[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 353-357 din 22.12.2019, în vigoare 01.01.2021]

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...