37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 315 din 29.07.2019

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 315 din 29.07.2019

05.08.2019
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (31.2.24)
    Ce sancțiune se aplică pentru neplata sau plata incompletă a impozitului pe venit în rate în termen?

Conform art. 84 alin. (1) din Codul fiscal, agenții economici sunt obligați să achite, nu mai târziu de 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie și 25 decembrie ale anului fiscal, sume egale cu 1/4 din:

a) suma calculată drept impozit ce urmează a fi plătit, conform prezentului titlu, pentru anul respectiv; sau

b) impozitul ce urma să fie plătit, conform prezentului titlu, pentru anul precedent.

Concomitent, pentru neplata sau plata incompletă a impozitului pe venit în rate, conform art. 261 alin. (6) din Codul fiscal, se sancţionează cu amendă în cuantum calculat, în modul stabilit la art. 228 alin. (3), unei perioade cuprinse între data stabilită pentru plata acestui impozit şi data de prezentare a declaraţiei fiscale.

Suma neplătită a impozitului pe venit se determină ca diferenţă dintre impozitul calculat şi plătit de contribuabil şi impozitul pe care acesta era obligat să-l plătească. Impozitul pe venit care urmează a fi plătit reprezintă cea mai mică mărime din impozitul calculat care urma să fie plătit în anul precedent sau 80% din suma definitivă a impozitului din perioada fiscală curentă, scăzîndu-se trecerile în cont (cu excepţia impozitului plătit în rate). Sancţiunea nu se aplică în cazul în care impozitul pe venit ce urmează a fi plătit este mai mic de 1000 de lei.

Amenda nu se aplică contribuabililor menţionaţi la art. 228 alin. (5) în ceea ce priveşte obligaţiile fiscale şi perioadele fiscale pentru care nu se aplică (nu se calculează) majorări de întîrziere (penalităţi).

Totodată, amenda pentru neplata în întregime a impozitului pe venit în rate pentru perioada cuprinsă în primul termen (25 martie) și ultimul termen de achitare a impozitului pe venit în rate (25 decembrie) a anului fiscal, în care acesta urma a fi achitat, se aplică în mărimea penalității stabilită pentru acest an.

În cazul când amenda se aplică pentru perioada de la 1 ianuarie până la data prezentării declarației, aceasta se aplică în mărimea penalității stabilită pentru anul fiscal următor celui în care urma a fi achitat impozitul pe venit în rate.

Neplata în întregime a impozitului pe venit reprezintă diferența dintre impozitul calculat de contribuabil şi plătit de el şi impozitul pe care acesta era obligat să-l plătească și se determină la fiecare termen de plată a impozitului pe venit în rate, ținându-se cont de sumele achitate în perioada dintre termene.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...