37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 300 din 31.05.2018

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 300 din 31.05.2018

05.06.2018
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.6.2.11)

Care este modul de calculare și achitare a TVA la serviciile de factoring?

        Codul Civil stipulează că prin contract de factoring, o parte, care este furnizorul de bunuri și servicii (aderent), se obligă să cedeze celeilalte părți, care este o întreprindere de factoring (factor), creanțele apărute sau care vor apărea în viitor din contracte de vînzări de bunuri, prestări de servicii și efectuare de lucrări către terți, iar factorul își asumă cel puțin 2 condiții stipulate la alin. 1 art.1290 din actul menționat mai sus. 

        Activitatea de factoring conform secției K clasa 64.99 din Clasificatorul activităților din economia Moldovei (CAEM Rev.2), aprobat prin Hotărârea Biroului Național de Statistică nr.20 din 29 decembrie 2009, reprezintă activitatea din domeniu financiar. 

        Astfel, aceste servicii în conformitate cu art.103 alin.(1) pct.12) din Codul Fiscal sunt scutite de TVA fără drept de deducere.

2. (28.6.2.8)

Care este modalitatea de aplicare a TVA pentru instituțiile financiare la acordarea creditelor financiare, împrumuturilor, garanțiilor?

        Serviciile in cauză sunt scutite de TVA fără drept de deducere potrivit prevederilor art. 103 (1) pct. 12) din Codul fiscal.

3. (28.6.2.10)

Se aplică TVA pentru serviciile de atragere și gestionare a împrumuturilor, depozitelor, hîrtiilor de valoare, de cesionare a creditelor?

        Serviciile in cauză sunt scutite de TVA fără drept de deducere în conformitate cu prevederile art. 103 din CF.

4. (28.6.2.5)

Reprezintă obiect al impunerii cu TVA operațiunile de vînzare – cumparare pe piața secundară a valorilor mobiliare?

        Potrivit prevederilor art. 103 alin. (1) pct. 12) lit. d) din Codul fiscal, sunt scutite de TVA fără drept de deducere operațiile legate de emiterea acțiunilor, obligațiunilor, cambiilor și altor valori mobiliare, inclusiv operațiile comerciale și de intermediere pe piața valorilor mobiliare, operațiile registratorilor independenți.

5. (28.6.2.9)

Care este modalitatea de aplicare a TVA pentru acordarea serviciilor de decontări de casă, în special pentru primirea plăților de la persoane fizice în baza contractului de agent încheiat cu instituția bancară?

        Serviciile în cauză sunt scutite de TVA fără drept de deducere potrivit prevederilor art. 103 (1) pct. 12) din Codul fiscal.

6. (28.6.2.7)

Reprezintă obiect al impunerii cu TVA serviciile de primire la păstrare și transferare a valorilor de preț?

        Potrivit prevederilor art. 103 (1) pct. 12) lit. b) din Codul fiscal, serviciile de primire la păstrare și transferare a valorilor de preț sunt scutite de TVA fără drept de deducere.

 

7. (28.6.2.3)

Reprezintă obiect al impunerii cu TVA operațiunile de cliring, serviciile de înregistrare și de evidență a conturilor de depozit pe piața valorilor mobiliare?

        Serviciile enumerate potrivit pct. 12) din art. 103 alin. (1) din Codul fiscal, sunt scutite de TVA fără drept de deducere.

8. (28.6.2.1)

Reprezintă obiect al impunerii cu TVA operațiunile legate de circulația valutei (inclusiv a monedei naționale și internaționale), bancnotelor și monedelor Băncii Naționale a Moldovei, cu excepția celor folosite in scopuri numismatice?

        În conformitate cu prevederile art. 103 alin. (1) pct. 12) lit.c) din Codul fiscal, importul de bancnote de la poziția tarifară 490700300 și monede metalice de la poziția tarifară 7118 (inclusiv de bancnote și monede jubiliare și comemorative) în monedă națională, de bancnote la poziția tarifară 490700300 și monede de la poziția tarifară 7118 metalice în valută străină (inclusiv în scopuri numismatice) și alte operațiuni legate de circulația monedei naționale și valutei străine (inclusiv operațiunile legate de folosirea acestora în scopuri numismatice), precum și importul de mărfuri de la poziția tarifară 7108 de către Banca Națională a Moldovei și alte livrări către/de către Banca Națională a Moldovei cu aceste mărfuri, reprezintă livrări scutite de TVA fără drept de deducere.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...