37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 297 din 10.07.2019

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 297 din 10.07.2019

12.07.2019
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.2.5.20)
    Apare obligația de a reflecta în Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, venitul obținut de la transmiterea în locațiune a unui bun mobil în folosul altei persoane fizice?

Potrivit prevederilor art. 83 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sunt obligați să prezinte Declarația cu privire la impozitul pe venit, persoanele fizice (cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini, apatrizii, inclusiv membrii societăţilor şi acţionarii fondurilor de investiţii) care au obligaţii privind achitarea impozitului.

Totodată, conform pct.23 din Regulamentul privind modul de completare a Declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Anexa nr.2) aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.150 din 05.09.2019, la poziţia C4 „Alte venituri impozabile” se indică suma altor venituri, calificate ca fiind impozabile în baza legislaţiei fiscale şi pasibile reflectării în Declaraţie, care nu au fost trecute expres în alte poziţii ale compartimentului C „Veniturile personale ale persoanelor fizice rezidente”, şi impozitul pe venit reţinut din plăţile îndreptate în favoarea persoanelor fizice care au obţinut aceste venituri.

Astfel, suma venitului impozabil obținut de la transmiterea în locațiune a unui bun mobil, urmează a fi declarat nu mai tîrziu de data de 30 aprilie a anului următor anului fiscal de gestiune.

Totodată, achitarea impozitului calculat se efectuează nu mai tîrziu de data de 30 aprilie a anului următor anului fiscal de gestiune.

2. (29.2.10.5)
    Apare obligația de a înregistra la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat contractul de locațiune încheiat, dacă are loc transmitere în folosință a unui bun mobil?

Obligativitatea și particularitățile înregistrării contractelor de locațiune este reglementată de prevederile art. 901 alin. (34) din Codul fiscal și Ordinul SFS nr.622 din 13.11.2018, și se răsfrînge exclusiv asupra bunurilor imobiliare.

Astfel, în cazul transmiterii în locațiune a unui bun mobil, nu apare obligația de a înregistra contractul respectiv la una din subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat.

3. (29.2.10.4)
    Cum se determină impozitul pe venit în cazurile cînd persoana fizică obține venit de la transmiterea în locațiune a unui bun mobil în folosul altei persoane fizice ce nu desfășoară activitate de întreprinzător?

Conform art. 18 lit. d) din Codul fiscal, veniturile din chirie (arendă) sunt surse de venit impozabile și se includ în venitul brut.

Astfel, persoana fizică care obține venit de la transmiterea în locațiune a unui bun mobil în folosul altei personae fizice, urmează să supună impozitării venitul obținut conform cotei stabilite la art. 15 lit.a) din Codul fiscal.

Obligativitatea prezentării Declarației de către persoana fizică rezidentă este reglementată de prevederile art. 83 alin. (2) din Codul fiscal.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...