37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 295 din 09.07.2019

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 295 din 09.07.2019

10.07.2019
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.2.9.17)
    Se permite în cadrul activității independente să se comercializeze mărfuri de producție proprie?

Conform art.5 pct. 361) din Codul fiscal activităţi independente reprezintă activităţi de comerţ desfăşurate de către o persoană fizică rezidentă doar în mod individual, fără a constitui o formă organizatorico-juridică, în urma desfăşurării cărora se obţine venit.

Capitolul 102 din Codul fiscal reglementează regimul fiscal al persoanelor fizice ce desfăşoară activităţi independente.

Totodată, în conformitate cu art. 3 din Legea cu privire la comerţul interior nr. 231/2010 activitate de comerţ reprezintă activitate de întreprinzător iniţiată în baza raporturilor stabilite în domeniul comercializării mărfurilor produse, prelucrate sau procurate, precum şi în domeniul executării diverselor lucrări şi prestării serviciilor aferente vînzării mărfurilor, avînd ca scop satisfacerea intereselor economice private şi asigurarea unei surse de venit.

Respectiv, persoanele fizice în cadrul activității independente au dreptul să comercializeze mărfuri de producție proprie.

2. (29.1.6.2.24)
    Este obligat beneficiarul de lucrări din agricultură să completeze și să prezinte Informația privind stabilirea drepturilor sociale şi medicale aferente raporturilor de muncă (Forma IRM19) pentru lucrătorii zilieri ?

Informaţia privind stabilirea drepturilor sociale şi medicale aferente raporturilor de muncă (Forma IRM19) se completează în corespundere cu ordinele întocmite de către angajator pentru următoarele situaţii ce ţin de raporturile de muncă:

a) în cazul angajării sau modificării/încetării raporturilor de muncă;

b) aflare a persoanei în perioada unui risc asigurat (îngrijire a copilului până la 3 ani, îngrijire a copilului de la 3 la 4 ani, concediul paternal);

c) stabilire a unei funcţii care acordă dreptul la pensie în condiţii speciale. În cazul dat nu se întocmeşte ordinul de către angajator, pct. 3 din Instrucţiune cu privire la modul de completare a Informaţiei privind stabilirea drepturilor sociale şi medicale aferente raporturilor de muncă (Forma IRM19), anexa nr.4 la Ordinul Ministerului Finanţelor nr.126 din 4 octombrie 2017.

Totodată, în conformitate cu art. 4 alin. (1) din Legea privind exercitarea unor activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri nr. 22/2018 raportul dintre zilier şi beneficiar se stabileşte în condiţiile prevăzute la art.1 din Legea menționată, prin acordul de voinţă al părţilor, fără încheierea în formă scrisă a unui contract individual de muncă.

Respectiv, deoarece raporturile de muncă nu se stabilesc prin contractul individual de muncă, dar prin acordul de voinţă al părţilor, beneficiarul de lucrări din agricultură nu va fi obligat să completeze și să prezinte Informaţia privind stabilirea drepturilor sociale şi medicale aferente raporturilor de muncă (Forma IRM19).

3. (31.7.8)
    Se permite agentului economic să aleagă modalitatea de asigurare cu hrană pentru fiecare angajat în parte?

În conformitate cu art.3 alin. (3) din Legea nr. 166/2017 cu privire la tichetele de masă acordarea tichetelor de masă este facultativă. Angajatorul este în drept să suporte cheltuieli pentru hrană pentru un angajat, care vor fi deduse în scopuri fiscale conform art. 24 alin. (19) din Codul fiscal, ori să acorde tichete de masă, fiind permisă doar o singură opțiune.

Respectiv, agentul economic va fi în drept să aleagă modalitatea de asigurare cu hrană pentru angajați. Acesta va fi în drept pentru unii angajați să acorde tichetele de masă, iar pentru alți angajați să suporte cheltuieli pentru hrana organizată, fiind permisă doar o singură opțiune în raport cu un angajat.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...