37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 282 din 24.05.2018

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 282 din 24.05.2018

12.07.2018
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.6.4.13)
    Este scutită de TVA fără drept de deducere vinzarea de cătreplătitorul TVA - investitor, a locuinţei construite, care este primită de acestă în baza contractului de societate civilă?

Locuința,arenda acesteia, dreptul de livrare şi arendare a acesteia, cu excepţiaplăţilor de comision aferente tranzacţiilor respective sunt scutite de TVA fără drept de deducere (art. 103 alin. (1) pct. 1) din Codul fiscal).

2. (28.6.4.11)
    Este scutită de TVA fără drept de deducere vînzarea locuinţei?

Potrivit prevederilor art.103 alin. (1)pct.1) din Codul fiscal, locuinţa, pămîntul, locaţiunea locuinţei şi arenda pămîntului, dreptul de livrare şi arendare a acestora, cu excepţia plăţilor decomision aferente tranzacţiilor respective sunt scutite de TVA fără drept de deducere.

3. (28.6.4.10)
    Care vor fi obligaţiile privind TVA la primirea plăţii de arendă pentru arenda pămîntului?

Arenda pămîntului, dreptul de livrare şiarendare a acestuia, cu excepţia plăţilor de comision aferente tranzacţiilorrespective sunt scutite de TVA fără drept dededucere (art. 103 alin. (1)pct. 1) din Codul fiscal).

4. (28.6.4.9)
    Cum urmează de a se aplica TVA la vînzarea lotului de pamînt pe care se găseşte un bun imobil?

Arhiva

La vînzarea lotului de teren pe care se afla un imobil are loc livrarea a 2 active– lotul de pamînt a cărui livrare este scutită de TVA fără drept de deducere potrivit art. 103 alin. (1) pct. 1) din Codul fiscal, şi a construcţiei pentru a cărei livrare TVA se va aplica în dependenţă de destinaţia acesteia (ca livrare scutită fără drept de deducere sau nu de TVA potrivit Codului fiscal).

La vînzarea lotului de teren pe care se afla un imobil are loc livrarea a 2 active – lotul de pamînt a cărui livrare este scutită de TVA potrivit art. 103 alin. (1) pct. 1) din Codul fiscal, şi a construcţiei pentru a cărei livrare TVA se va aplica în dependenţă de destinaţia acesteia (ca livrare scutită sau nu de TVA potrivit Codului fiscal).

La vînzarea lotului de teren pe care se afla un imobil are loc livrarea a 2 active – lotul de pamînt a cărui livrare este scutită de TVA potrivit art. 103 alin. (1) pct. 1) din Codul fiscal, şi a construcţiei pentru a cărei livrare TVA se va aplica în dependenţă de destinaţia acesteia (ca livrare scutită sau nu de TVA potrivit Codului fiscal).

5. (28.6.4.7)
    Care este modalitatea de aplicare a TVA pentru serviciile medicale?

Arhiva

Serviciile medicale, cu excepţia celor cosmetice sunt scutite de TVA fără drept de deducere (art. 103 alin. (1) pct. 10) din Codul fiscal).

Serviciile medicale, cu excepţia celor cosmetice sunt scutite de TVA (art.103 alin. (1) pct. 10 din Codul fiscal).

Pămîntul arenda acestuia, dreptul de livrare şi arendare a acestuia, cu excepţia plăţilor de comision aferente tranzacţiilor respective sunt scutite de TVA (art. 103 alin. (1) pct. 1) din Codul fiscal).

6. (28.6.4.4)
    Care este regimul TVA la prestarea serviciilorde pregătire și perfecționare a cadrelor (cursuri de limbi străine, instruireauto, cursuri de perfecționare profesională, etc.)?

În conformitate cu prevederile art. 103 alin. (1) pct. 5) din Codul fiscal, serviciile de pregătire și perfecționare a cadrelor sunt scutite de TVA  fără drept de deducere.

7. (28.6.4.1)
    Reprezintă obiect al impunerii cu TVA transmiterea cu titlu gratuit a obiectelor de către întreprinderile agricole în baza deciziei Administrației publice locale?

Potrivit prevederilor art. 103 alin. (1) pct. 4) din Codul fiscal, sunt scutite de TVA fără drept de deducere instituţiile preşcolare, cluburile, sanatoriile şi alteobiecte cu destinaţie social-culturală şi de locuit, precum şi drumurile,reţelele şi substaţiile electrice, reţelele de gaz, instalaţiile pentru extragerea apelor subterane şi alte obiecte similare transferate gratuit autorităţilor publice (sau, în baza deciziei lor, întreprinderilor specializate care folosesc şi exploatează obiectele respective conform destinaţiei), precum şi cele transmise întreprinderilor, organizaţiilor şi instituţiilor de către autorităţile publice; proprietatea de stat transferată gratuit, la decizia autorităţilor publice.

8. (28.6.4.2) 
     Reprezintă obiect al impunerii cu TVA transferul gratuit de la bilanţul unei întreprinderi de stat (municipale) la bilanţul altei întreprinderi de stat (municipale) a proprietăţii?

Potrivit prevederilor art. 103 alin. (1) pct.4) din Codul fiscal, este scutită de TVA fără drept de deducere proprietatea de stat transferată gratuit, la decizia autorităţilor publice, de la bilanțul unei întreprinderi de stat la bilanţul altei întreprinderi de stat sau de la bilanţul unei întreprinderi municipale la bilanţul altei întreprinderi municipale.

9. (28.6.4.3)
    Reprezintă obiect al impunerii cu TVA transmiterea locuinţei neprivatizate?

Potrivit prevederilor art. 103 alin. (1) pct. 1) din Codul fiscal, livrarea locuinţei este scutită de TVA fără drept dededucere.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...