37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 278 din 05.06.2020

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 278 din 05.06.2020

18.06.2020
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (40.2.17)

    Se vor admite spre deducere cheltuielile aferente donației mijloacelor bănești transferate la conturile bancare deschise de Ministerul Finanţelor sau către instituţiile medico-sanitare publice?

În conformitate cu art. XX alin. (1) din Legea nr.60 din 23.04.2020 privind instituirea unor măsuri de susţinere a activităţii de întreprinzător şi modificarea unor acte normative, prin derogare de la prevederile Codului fiscal nr.1163/1997, contribuabilii au dreptul la deducerea oricăror donaţii, atît în formă monetară, cât și nemonetară, efectuate pe parcursul anului 2020 pentru combaterea infecţiei cu Coronavirus (COVID-19) la conturile bancare deschise de Ministerul Finanţelor în acest sens sau către instituţiile medico-sanitare publice.

Astfel, reieșind din cele expuse, entitatea are dreptul la deducerea sumei integrale a mijloacelor bănești transferate sub formă de donații pe parcursul anului 2020, pentru combaterea infecţiei cu Coronavirus (COVID-19), utilizînd drept document confirmativ la donaţiile făcute sub formă monetară, documentul de plată la conturile bancare deschise de Ministerul Finanţelor în acest sens sau către instituţiile medico-sanitare publice.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...