37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 277 din 22.05.2018

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 277 din 22.05.2018

29.05.2018
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (8.10.6.5)
    De către cine se constată lipsa achitării sau depășirii perioadei de valabilitate a vinietei de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova, clasificate la poziția tarifară 8703, și de către remorcile atașate la acestea, clasificate la poziția tarifară 8716?

În cazul în care pe teritoriul Republicii Moldova se depistează autovehicule neînmatriculate în Republica Moldova, clasificate la poziția tarifară 8703, și de către remorcile atașate la acestea, clasificate la poziția tarifară 8716 (Vinieta) fără vinietă sau se constată că perioada de valabilitate a vinietei a fost depăşită, organul de poliţie întocmeşte un proces-verbal de constatare a lipsei dovezii achitării taxei în cauză sau privind depăşirea perioadei de valabilitate a taxei şi transmite o copie a acestuia autorităţii abilitate a administraţiei publice centrale (art. 3483 alin. (2) din Codul fiscal).

2. (8.10.6.4)
    Cum urmează să se confirme achitarea la taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova, clasificate la poziția tarifară 8703, și de către remorcile atașate la acestea, clasificate la poziția tarifară 8716 (Vinieta)?

Potrivit prevederilor art. 3484 alin. (4) din Codul fiscal, pentru autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova, clasificate la poziția tarifară 8703, și de către remorcile atașate la acestea, clasificate la poziția tarifară 8716 (Vinieta) la achitarea vinietei, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor eliberează o confirmare care atestă plata taxei. Forma confirmării şi lista de documente în baza cărora se eliberează confirmarea se stabilesc de către organul central de specialitate din domeniul transporturilor.

Conform alin. (5) din articolului menționat, subiecţii impunerii sînt obligaţi să aibă asupra lor confirmarea ce atestă achitarea vinietei pe întreaga perioadă de aflare pe teritoriul Republicii Moldova.

3. (8.10.6.3)
    Cum se determină perioadele de valabilitate la taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova, clasificate la poziția tarifară 8703, și de către remorcile atașate la acestea, clasificate la poziția tarifară 8716 (Vinieta)?

Potrivit prevederilor art. 3485 alin. (2), (3), (4) și (5) din Codul fiscal, perioadele de valabilitate pentru autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova, clasificate la poziția tarifară 8703, și de către remorcile atașate la acestea, clasificate la poziția tarifară 8716 (Vinieta) se determină astfel:

a) 7 zile – ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi următoarele 6 zile;
b) 15 zile – ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi următoarele 14 zile;
c) 30 de zile – ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi următoarele 29 de zile;
d) 90 de zile – ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi următoarele 89 de zile;
e) 180 de zile – ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi următoarele 179 de zile.

Perioada de valabilitate a vinietei începe de la ora 0:00 a zilei solicitate de utilizator şi expiră la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei pentru care a fost achitată taxa.

Dacă data de început a valabilităţii este ziua în curs, valabilitatea vinietei începe de la ora eliberării confirmării care atestă plata taxei şi expiră la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei pentru care a fost achitată taxa.

În cazul autovehiculelor neînmatriculate în Republica Moldova care nu au depăşit termenul legal de aflare pe teritoriul Republicii Moldova, se admite ca perioada de valabilitate a confirmărilor care atestă achitarea vinietei, prevăzută la alin.(2) lit.a)–d), să depăşească cumulativ 180 de zile dintr-o perioadă de 12 luni.

4. (8.10.6.2)
    Pentru care perioadă de valabilitate se achită vinieta la taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova, clasificate la poziția tarifară 8703, și de către remorcile atașate la acestea, clasificate la poziția tarifară 8716 (Vinieta)?

Potrivit prevederilor art. 3485 alin. (1) din Codul fiscal, subiecții impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova, clasificate la poziția tarifară 8703, și de către remorcile atașate la acestea, clasificate la poziția tarifară 8716 (Vinieta) pot achita vinieta pentru o perioadă de valabilitate de 7 zile, 15 zile, 30 de zile, 90 de zile şi 180 de zile dintr-o perioadă de 12 luni, precum şi pentru fiecare perioadă consecutivă de 180 de zile, inclusiv perioadele incomplete ce urmează după primele 180 de zile.

5. (8.10.6.1)
    Cum urmează să se achite vinieta la taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova, clasificate la poziția tarifară 8703, și de către remorcile atașate la acestea, clasificate la poziția tarifară 8716 (Vinieta)?

Potrivit prevederilor art. 3484 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, subiecții impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova, clasificate la poziția tarifară 8703, și de către remorcile atașate la acestea, clasificate la poziția tarifară 8716 (Vinieta) achită vinieta la punctele autorizate desemnate de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, în numerar şi/sau prin virament, în lei moldoveneşti sau în valută străină la cursul oficial al leului moldovenesc valabil în ziua efectuării plăţii. Sumele încasate se varsă la bugetul de stat în aceeaşi zi sau în ziua lucrătoare imediat următoare.

6. (8.10.5.1)
    Cum se calculează taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova, clasificate la poziția tarifară 8703, și de către remorcile atașate la acestea, clasificate la poziția tarifară 8716 (Vinieta)?

Potrivit prevederilor art. 3484 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova, clasificate la poziția tarifară 8703, și de către remorcile atașate la acestea, clasificate la poziția tarifară 8716 (Vinieta) se calculează pentru fiecare obiect al impunerii pornind de la perioada de valabilitate a vinietei, stabilită în atr. 3485 și cota taxei, determinată conform anexei nr. 21 la titlul IX din Codul fiscal.

7. (8.10.4.1)
    Care sunt cotele taxei pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova, clasificate la poziția tarifară 8703, și de către remorcile atașate la acestea, clasificate la poziția tarifară 8716 (Vinieta)?

Cotele taxei pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova, clasificate la poziția tarifară 8703, și de către remorcile atașate la acestea, clasificate la poziția tarifară 8716 (Vinieta) se stabilește conform anexei nr. 21 la titlul IX din Codul fiscal.

8. (8.10.3.2)
    Ce nu constituie obiect al impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova, clasificate la poziția tarifară 8703, și de către remorcile atașate la acestea, clasificate la poziția tarifară 8716 (Vinieta)?

Potrivit prevederilor art. 3482 alin. (2) din Codul fiscal, nu constituie obiect al impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova, clasificate la poziția tarifară 8703, și de către remorcile atașate la acestea, clasificate la poziția tarifară 8716 (Vinieta) autovehiculele din dotarea forţei militare străine, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

9. (8.10.3.1)
    Care este obiectul impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova, clasificate la poziția tarifară 8703, și de către remorcile atașate la acestea, clasificate la poziția tarifară 8716 (Vinieta)?

Potrivit prevederilor art. 3482 alin. (1) din Codul fiscal, obiect al impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova, clasificate la poziția tarifară 8703, și de către remorcile atașate la acestea, clasificate la poziția tarifară 8716 (Vinieta) sînt autovehiculele clasificate la poziţia tarifară 8703 şi remorcile ataşate la acestea, clasificate la poziţia tarifară 8716, neînmatriculate în Republica Moldova şi aflate în evidenţa unor alte state, care intră pe teritoriul Republicii Moldova sau care îl tranzitează.

10. (8.10.2.2)
    Cine nu sunt subiecți ai impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova, clasificate la poziția tarifară 8703, și de către remorcile atașate la acestea, clasificate la poziția tarifară 8716 (Vinieta)?

Potrivit prevederilor art. 3481 alin. (2) din Codul fiscal, nu sunt subiecți ai impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova, clasificate la poziția tarifară 8703, și de către remorcile atașate la acestea, clasificate la poziția tarifară 8716 (Vinieta) persoanele fizice şi persoanele juridice care îşi plasează autovehiculele în regim vamal de import precum și misiunile diplomatice, oficiile consulare şi personalul acestora.

11. (8.10.2.1)
    Cine sunt subiecți ai impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova, clasificate la poziția tarifară 8703, și de către remorcile atașate la acestea, clasificate la poziția tarifară 8716 (Vinieta)?

Potrivit prevederilor art. 3481 alin. (1) din Codul fiscal, subiecți ai impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova, clasificate la poziția tarifară 8703, și de către remorcile atașate la acestea, clasificate la poziția tarifară 8716 (Vinieta) sunt persoanele fizice şi persoanele juridice posesoare sau care au drept de folosinţă, confirmat prin actele corespunzătoare, asupra autovehiculelor clasificate la poziţia tarifară 8703 şi asupra remorcilor ataşate la acestea, clasificate la poziţia tarifară 8716, neînmatriculate în Republica Moldova şi aflate în evidenţa unor alte state, care intră pe teritoriul Republicii Moldova sau care îl tranzitează.

12. (8.10.1.1)
    Ce se subînțelege prin noțiunea de vinietă?

În scopul aplicării capitolului 31 a titlului VIII al Codului fiscal, vinieta reprezintă taxa pentru folosirea drumurilor din Republica Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova, clasificate la poziţia tarifară 8703, şi de către remorcile ataşate la acestea, clasificate la poziţia tarifară 8716, a cărei plată se adevereşte printr-o confirmare valabilă pe o anumită perioadă de timp (art. 336 pct. 14 din Codul fiscal).

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...