37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 274 din 21.05.2018

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 274 din 21.05.2018

24.05.2018
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (36.1.1.3)
    Care sunt primele de asigurare obligatorie de asistentă medicală achitate de către fondatorii întreprinderilor individuale?

Conform pct. 1. lit. b) din anexa nr. 2 la Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistentă medicală nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002, persoanele fizice neangajate - fondatori ai întreprinderilor individuale, se atribuie la categoriile de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, care se asigură în mod individual pentru anul corespunzător.

Concomitent, potrivit art. 23 alin. (4) din Legea menționată, persoanele fizice neangajate - fondatori ai întreprinderilor individuale, care se regăsesc în una din categoriile specificate la art. 4 alin. (4) lit. i) și j) din Legea cu privire la aigurarea obligatorie de asistență medicală nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998, și anume pensionari sau persoane cu dizabilităţi severe, accentuate sau medii, nu vor achita prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, și nici prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală din alte drepturi şi venituri obţinute pentru perioada respectivă.

Totodată, în cazul în care întreprinzătorul individual se regăseşte şi în categoria de angajator, acesta calculează din salariile achitate angajaților, altor persoane fizice primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în cuantum procentual la salariul şi alte recompense în modul general stabilit.

2. (36.1.4.1)
    Ce informație urmează să declare entitățile prin Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (forma IPC 18)?

În conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) din Legea cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 (cu modificările și completările ulterioare), categoriile de plătitori prevăzute la pct.1 şi 3 din anexa nr.1, care au obligaţii privind achitarea primelor în perioada de gestiune, prezintă lunar Serviciului Fiscal de Stat, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare lunii de gestiune, darea de seamă privind impozitul pe venit, privind primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală reţinute şi contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate, conform modelului aprobat de Ministerul Finanțelor. Formularul Dării de seamă (forma IPC 18) este aprobată prin Ordinului Ministerului Finanțelor nr.126 din 04 octombrie 2017.

Conform Instrucțiunii aprobate prin Ordinul menționat, în Darea de seamă (forma IPC 18), la codul 11 col. 6 se reflectă suma totală a primelor datorate de angajator şi reţinute de la angajaţi, alte persoane fizice, în luna de gestiune.

3. (36.1.3.3)
    Se calculează primele de asigurare obligatorie de asistență medicală din sumele achitate sub formă de ajutoare materiale angajaților sau foștilor angajați?

Articolul 3 din Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 (cu modificările şi completările ulterioare) stabileşte că prin noțiunea de alte recompense se subînțelege orice altă sumă decît salariul, plătită de angajator în folosul angajatului său, precum şi alte drepturi şi venituri plătite persoanelor fizice, cu excepţia veniturilor, prevăzute la art. 20, 89, 90, 901 din Codul fiscal, la care nu se calculează prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

Prin urmare, sumele achitate sub formă de ajutoare materiale angajaților sau foștilor angajați se conformă noțiunii alte recompense, în vederea calculării primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și din acestea se calculează primele în cauză în modul general stabilit.

4. (36.1.3.2)
    Urmează să se calculeze prime de asigurare obligatorie de asistență medicală din venitul achitat persoanei fizice titular al patentei de întreprinzător conform contractelor de prestări servicii sau efectuare de lucrări?

În conformitate cu prevederile art. 3 din Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 (cu modificările şi completările ulterioare), tipurile drepturilor şi veniturilor la care nu se calculează primele de asigurare obligatorie de asistență medicală sunt prevăzute la art. 20, 89, 90, 901 din Codul fiscal.

Astfel, potrivit art. 20 lit. x) din Codul fiscal, în componența surselor de venituri neimpozabile cu impozitul pe venit sunt și veniturile persoanelor fizice obținute din activitatea în baza patentei de întreprinzător.

Prin urmare, din venitul obţinut conform contractului pentru executarea de lucrări sau prestări de servicii în baza patentei de întreprinzător nu survine obligația de calculare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, deoarece aceste venituri sînt incluse în componența surselor de venituri neimpozabile specificate la art. 20 din Codul fiscal.

5. (36.1.1.2)
    Ce se subînțelege prin noțiunea de alte recompense în sensul calculării mărimii primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală?

Articolul 3 din Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 (cu modificările şi completările ulterioare) stabileşte că prin noțiunea de alte recompense se subînțelege orice altă sumă decît salariul, plătită de angajator în folosul angajatului său, precum şi alte drepturi şi venituri plătite persoanelor fizice, cu excepţia drepturilor şi veniturilor, prevăzute la art. 20, 89, 90, 901 din Codul fiscal, la care nu se calculează prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

Prin urmare, alte recompense, în vederea calculării primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, vor constitui sumele plătite de către angajator nemijlocit angajatului său, precum şi alte drepturi şi venituri plătite persoanelor fizice, cu excepţia veniturilor, prevăzute la art. 20, 89, 90, 901 din Codul fiscal.

6. (36.1.3.1)
    Care sunt veniturile din care nu se calculează prime de asigurare obligatorie de asistență medicală?

În conformitate cu prevederile art. 3 din Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 (cu modificările şi completările ulterioare), alte recompense reprezintă orice altă sumă decît salariul, plătită de angajator în folosul angajatului său, precum şi alte drepturi şi venituri plătite persoanelor fizice, cu excepţia drepturilor şi veniturilor, prevăzute la art. 20, 89, 90, 901 din Codul fiscal, la care nu se calculează prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

Prin urmare, tipurile drepturilor şi veniturilor la care nu se calculează primele de asigurare obligatorie de asistență medicală sunt prevăzute la art. 20, 89, 90, 901 din Codul fiscal.

7. (36.1.1.1)
    Care este baza de calcul a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală?

În conformitate cu art. 6 din Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 (cu modificările şi completările ulterioare), primele de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru angajatori, angajați şi persoane fizice care primesc alte recompense se calculează în funcție de contribuția procentuală la salariu şi la alte recompense, până la deducerea (reținerea) impozitelor şi altor plăți obligatorii stabilite de legislație.

Potrivit art. 3 din Legea menţionată, prin noțiunea de alte recompense se subînțelege orice altă sumă decît salariul, plătită de angajator în folosul angajatului său, precum şi alte drepturi şi venituri plătite persoanelor fizice, cu excepţia veniturilor, prevăzute la art. 20, 89, 90, 901 din Codul fiscal, la care nu se calculează prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...