37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 271 din 19.06.2019

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 271 din 19.06.2019

20.06.2019
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.17.36)
    La ce cotă a TVA se impozitează importul ovinelor vii de rasă pură și livrarea ulterioară a acestora pe teritoriul țării?

În scopul atribuirii ovinelor vii de rasă pură la categoria mărfurilor pentru care se aplică cota redusă a TVA în mărime de 8%, urmează a se conduce de Nomenclatura combinată a mărfurilor aprobată prin Legea nr.172 din 25 iulie 2014.

Astfel, potrivit Nomenclaturii combinate a mărfurilor, ovinele vii de rasă pură, se atribuie la poziția tarifară 010410100 - ”Reproducători de rasă pură din specia ovine”.

Drept urmare, reieșind din faptul, că poziția tarifară 010410100 cade sub incidența art.96 lit. b) liniuța a cincea din Codul fiscal, la importul ovinelor vii de rasă pură și la livrarea ulterioară a acestora pe teritoriul țării, se aplică cota redusă a TVA de 8%.

2. (28.21.62)
    Se va permite deducerea TVA aferentă procurărilor legate de amenajarea teritoriului?

Potrivit art.102 alin.(1) din Codul fiscal, în cazul achitării TVA la buget, subiecţilor impozabili, înregistraţi în calitate de plătitori ai TVA, li se permite deducerea sumei TVA, achitată sau care urmează a fi achitată furnizorilor plătitori ai TVA, pe valorile materiale, serviciile procurate (inclusiv transmise în cadrul realizării contractului de comision) pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător.

Totodată, în condițiile prevederilor alin.(8) al aceluiași articol, suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care nu sînt folosite pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător, nu se deduce şi se raportează la costurile sau cheltuielile perioadei.

Reieșind din cele expuse, dacă cheltuielile aferente procurărilor legate de amenajarea teritoriului sînt determinate în scopul asigurării activității de întreprinzător, sumele TVA aferente acestor procurări, se vor deduce în condițiile stabilite la art.102 din Codul fiscal.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...