37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 27 din 18.01.2021

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 27 din 18.01.2021

20.01.2021
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

1. (29.2.5.26)

Este oare obligată persoana fizică să depună Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit în cazul în care pe parcursul perioadei fiscale a beneficiat de scutirea personală înregistrând un venit impozabil mai mare de 360 000 lei?

Conform art.83 alin.(2) lit.a2) din Codul fiscal, persoanele fizice rezidente care au utilizat scutirea personală şi au obţinut venituri impozabile anuale mai mari de 360 000 de lei pe parcursul perioadei fiscale de declarare, cu excepţia veniturilor prevăzute la art.901, sunt obligate să prezinte Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18). 

Declarația menționată urmează să fie prezentată Serviciului Fiscal de Stat până la data de 30 aprilie a anului următor anului de gestiune, prin care persoana fizică rezidentă urmează să se dezică de scutirea personală anuală și să-și determine obligațiile aferente impozitului pe venit.

2. (29.2.3.69)

Apare oare obligația pentru angajat să depună cerere angajatorului privind renunțarea la scutirea suplimentară pentru soție (soț) începînd cu anul 2021?

În temeiul modificărilor operate la Codul fiscal (prin Legea nr.257 din 16 decembrie 2020), a fost abrogat alin.(1) al art.34 din Codul fiscal, care prevedea dreptul pentru persoanele fizice rezidente, aflate în relaţii de căsătorie, de a beneficia de scutire suplimentară pentru soție (soț) în sumă de 11280 lei anual. 

Începând cu anul 2021, persoana fizică rezidentă nu are dreptul de a utiliza scutirea pentru soț (soție), cu excepția dacă persoana fizică rezidentă este în relaţii de căsătorie cu orice persoană specificată la alin.(2) al art.33 din Codul fiscal. 

Astfel, ținând cont de faptul că pierderea dreptului de a beneficia de scutirea pentru soț/soție a fost determinată de modificarea legislației (prin Legea 257 din 16.12.2020), precum și de faptul că odată cu abrogarea prin Lege nominalizată a scutirii menționate, angajatorul nu este în drept să aplice scutirea anulată la determinarea obligației de reținere a impozitului pe venit din salariu, depunerea de către angajat a cererii de renunțare la aceasta nu este obligatorie, aprecierea impozitului pe venit pasibilă reținerii rămîne a fi a angajatorului.

3. (29.2.3.68)

Are oare dreptul persoana fizică rezidentă să utilizeze, începînd cu anul 2021, scutirea suplimentară pentru soție (soț)?

În temeiul modificărilor operate la Codul fiscal (prin Legea nr.257 din 16 decembrie 2020), a fost abrogat alin.(1) al art.34 din Codul fiscal, care prevedea dreptul pentru persoanele fizice rezidente, aflate în relaţii de căsătorie, de a beneficia de scutire suplimentară pentru soție (soț) în sumă de 11280 lei anual. 

În același timp, ținem să menționăm că se păstrează dreptul persoanei fizice rezidente aflate în relaţii de căsătorie cu orice persoană specificată la alin.(2) al articolului nominalizat la o scutire suplimentară în sumă de 18 900 lei anual, cu condiţia că soţia (soţul) nu beneficiază de scutire personală (art. 34 alin. (2) din Codul fiscal). 

Categoriile de persoane specificate la art.33 alin.(2) sunt: 

a) s-a îmbolnăvit şi a suferit de boala actinică provocată de consecinţele avariei de la C.A.E. Cernobîl; 

b) este persoană cu dizabilităţi şi s-a stabilit că dizabilitatea sa este în legătură cauzală cu avaria de la C.A.E. Cernobîl; 

c) este părintele sau soţia (soţul) unui participant căzut sau dat dispărut în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, cît şi în acţiunile de luptă din Republica Afghanistan; 

d) este persoană cu dizabilităţi ca urmare a participării la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, precum şi în acţiunile de luptă din Republica Afghanistan; 

e) este persoană cu dizabilităţi de pe urma războiului, persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, persoană cu dizabilităţi severe şi accentuate; 

f) este pensionar-victimă a represiunilor politice, ulterior reabilitată. 

Astfel, începând cu anul 2021, persoana fizică rezidentă nu are dreptul de a utiliza scutirea pentru soț (soție), cu excepția dacă persoana fizică rezidentă este în relaţii de căsătorie cu orice persoană specificată la art.33 alin.(2) din Codul fiscal.

4. (29.2.3.67)

Urmează oare angajatul entității, care a obținut pe parcursul anului de gestiune venit impozabil mai mare decât 360 000 lei, să prezinte angajatorului cererea prin care să solicite neacordarea scutirii persoanele pentru lunile ulterioare înregistrării venitului menționat ?

Potrivit prevederilor art.33 alin.(1) din Codul fiscal (în vigoare începînd cu 01.01.2020) fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) care are un venit anual impozabil mai mic de 360 000 de lei, cu excepţia veniturilor prevăzute la art.901, are dreptul la o scutire personală la determinarea impozitului pe venit. 

Conform prevederilor Regulamentului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014, dreptul la acordarea sau anularea scutirilor se acordă doar la cererea angajatului. 

Potrivit, pct.20 din Regulamentul nominalizat, angajatul care nu-şi schimbă locul de muncă nu este obligat să prezinte angajatorului anual cererea şi copiile (extrasele) din documentele corespunzătoare, cu excepția cazurilor în care angajatul obține dreptul la scutiri suplimentare sau pierde dreptul la anumite scutiri. 

Prin urmare, în cazul în care angajatul entității a înregistrat pe parcursul anului de gestiune venit impozabil mai mare decât 360 000 lei, acesta, potrivit art.33 alin.(1) din Codul fiscal, pierde dreptul de a beneficia de scutirea personală, și, respectiv, urmează să prezinte angajatorului o cerere prin care să solicite neacordarea scutirii persoanele pentru lunile ulterioare lunii în care a pierdut dreptul la scutirea în cauză. Angajatorul, conform pct.18 din Regulamentul menționat, va anula scutirea personală începînd cu luna următoare celei în care a fost depusă (retrasă) cererea. 

Totodată, persoanele fizice care au pierdut dreptul la scutirea personală pe parcursul anului de gestiune urmează să prezinte, până la data de 30 aprilie a anului următor anului de gestiune, Declarația cu privire la impozitul pe venit al persoanei fizice (forma CET18) prin care se va dezice de scutirea personală anuală și își va determina obligațiile aferente impozitului pe venit.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...