37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 269 din 18.05.2018

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 269 din 18.05.2018

24.05.2018
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.5.11)
    În care cazuri va apărea necesitatea ajustării în scopuri fiscale a veniturilor și cheltuielilor organizației necomerciale pentru perioadele fiscale de pînă la 2017?

În perioadele fiscale anterioare 2017, în cazul în care organizația necomercială desfășura activitate în corespundere cu obiectivele prevăzute în statut, în regulament sau într-un alt document de constituire, nu apărea necesitatea de a ajusta veniturile și cheltuielile prin completarea anexei 1D și 2D la Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12).

Obligația ajustării, în scopuri fiscale, a veniturilor și cheltuielilor în Declarația dată, apărea numai în cazul desfășurării de către organizația necomercială a altor activități decît cele menționate în actele de constituirea a acesteia.

[modificările operate în Baza generalizată a practicii fiscale conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr.08 din 15.01.2018, în vigoare 26.01.2018]

2. (29.5.6)
    Care tip de declarație urmează să prezinte organizațiile necomerciale?

Potrivit articolului 83 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, persoanele juridice rezidente, cu excepția autorităților publice şi instituțiilor publice, indiferent de prezența obligației privind achitarea impozitului sunt obligate să prezinte Declarația cu privire la impozitul pe venit.

Prin urmare, organizațiile necomerciale urmează să prezintă Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma ONG 17) aprobată prin ordinul Ministerului Finanțelor nr.08 din 15.01.2018.

[modificările operate în Baza generalizată a practicii fiscale conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr.08 din 15.01.2018, în vigoare din 26.01.2018]

3. (29.5.1)
    Se aplică regimul fiscal reglementat de capitolul 71 din Codul fiscal pentru organizațiile necomerciale?

Regimul fiscal de impunere a venitului organizațiilor necomerciale este stabilit de art. 52 din Codul fiscal.

Totodată, este de menționat că organizația necomercială, conform art.5 pct.14) din Codul fiscal, este persoana juridică a cărei activitate nu are drept scop obținerea venitului şi care nu folosește vreo parte din proprietate sau din venit în interesele vreunui membru al organizației, ale unui fondator sau ale unei persoane particulare.

În același context este de menționat că potrivit art. 541 din Codul fiscal, subiecții impozitării cu impozitul pe venit din activitatea operațională sunt agenții economici care nu sînt înregistrați ca plătitori de TVA, cu excepția gospodăriilor țărănești (de fermier) şi întreprinzătorilor individuali, precum şi agenților economici la care ponderea venitului pentru anul precedent din prestarea de servicii de consultanță pentru afaceri şi management (pct. 70.22 din Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei) este mai mare de 60% din venitul din vânzări.

Respectiv, către entitățile înregistrate conform modului stabilit de art. 52 din Codul fiscal se aplică regimul fiscal de impunere a venitului organizațiilor necomerciale, și nu se aplică prevederile Capitolului 71 din Codul fiscal, dat fiind faptul că acestеa nu pot fi calificate ca agenți economici.

[modificările operate în Baza generalizată a practicii fiscale conform Legii nr.288 din 15.12.2017,(în vigoare 01.01.2018)]

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...