37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 267 din 17.06.2019

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 267 din 17.06.2019

19.06.2019
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.1.3.8.10)
    Ce document confirmativ se va utiliza de către entitate la transportarea activelor în cadrul entității dezintegrate din punct de vedere teritorial?

Potrivit art.3 al Legii contabilității și raportării financiare nr.287/2017 (în continuare Lege), document primar reprezintă confirmare documentară care justifică producerea faptelor economice sau care acordă dreptul de a le efectua (produce), certifică producerea unui eveniment.

Totodată, potrivit art.12 alin.(1) al Legii, documentele primare cu regim special se întocmesc conform formularelor tipizate și se utilizează în cazul:

a) înstrăinării activelor cu transmiterea dreptului de proprietate, cu excepţia valorilor mobiliare;

b) prestării serviciilor, cu excepţia serviciilor financiare prestate de către instituţiile financiare, organizaţiile de microfinanţare, asociaţiile de economii şi împrumut;

c) transportării activelor în afara entităţii fără transmiterea dreptului de proprietate;

d) achiziţionării activelor şi serviciilor de locaţiune de la furnizori cetăţeni;

e) transmiterii activelor în leasing, arendă, locaţiune sau cu drept de uzufruct.

Conform art.11 alin.(4) al Legii, entitatea utilizează formulare tipizate de documente primare aprobate de Ministerul Finanţelor şi alte autorităţi publice sau poate elabora şi utiliza formulare de documente primare, aprobate de conducerea acesteia, cu respectarea prevederilor alin.(7) şi (8).

Astfel, în calitate de document confirmativ pentru transportarea activelor în cadrul entității dezintegrate din punct de vedere teritorial, entitatea utilizează formulare de documente primare, aprobate de conducerea acesteia, cu respectarea prevederilor alin.(7) și (8) al Legii contabilităpții și raportării financiare nr.287/2017.

De menționat și faptul, că în temeiul prevederilor pct.15 subpct.5) Instrucțiunii privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală", aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017, în cazul transportării activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere territorial, în rândul 7 “Redirijări“ în toate exemplarele facturii fiscale entitatea va indica menţiunea “ Non livrare”.

Reieșind din cele expuse, în cazul transportării activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere territorial, entitatea poate utiliza formulare de documente primare, aprobate de conducerea acesteia, cu respectarea prevederilor alin.(7) și (8) al Legii contabilității și raportării financiare nr.287/2017 sau factura fiscală cu menţiunea “ Non livrare”.

Temei: Explicațiile Ministerului Finanțelor nr.13-08/231 din 11.06.2019.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...