37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 260 din 29.05.2020

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 260 din 29.05.2020

01.06.2020
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.3.38)

    Constituie oare obiect al impozitării cu TVA casarea activelor materiale?

În conformitate cu art. 95 alin. (1) din Codul Fiscal, obiecte impozabile constituie:

a) livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentînd rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova;

b) importul mărfurilor în Republica Moldova, cu excepţia mărfurilor de uz sau consum personal importate de persoane fizice, a căror valoare nu depăşeşte limita stabilită de legislaţia în vigoare, importate de către persoanele fizice;

c) importul serviciilor în Republica Moldova;

e) procurarea proprietăţii subiecţilor impozabili declaraţi în proces de insolvabilitate în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012.

Totodată, potrivit art.93 pct. 3) din Codul Fiscal, prin livrare de mărfuri se subînţelege transmiterea dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea lor, schimb, transmitere gratuită, transmitere cu plată parţială, achitarea salariului în expresie naturală, prin alte plăţi în expresie naturală, prin comercializarea mărfurilor gajate în numele debitorului gajist, prin transmiterea mărfurilor în baza contractului de leasing financiar; transmitere a mărfurilor de către comitent comisionarului, de către comisionar cumpărătorului, de către furnizor comisionarului şi de către comisionar comitentului în cadrul realizării contractului de comision.

Astfel, la casarea activelor materiale fără transmiterea dreptului de proprietate asupra acestora, lipseşte obiectul impunerii cu TVA.

De asemenea, conform art.102 alin. (1) din Codul fiscal, subiecților impozabili li se permite deducerea sumei TVA, achitată sau care urmează a fi achitată furnizorilor plătitori ai TVA, pe valorile materiale, serviciile procurate (inclusiv transmise în cadrul realizării contractului de comision) pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător.

Prin urmare, la casarea activelor materiale care nu sunt utilizate în activitatea de întreprinzător, nu se permite deducerea sumei TVA.

Totodată, în temeiul art. 102 alin. (8) din Codul fiscal, suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valoarea care nu a fost supusă amortizării a mijloacelor fixe casate, nu se deduce şi se raportează la costurile sau cheltuielile perioadei.  

Arhiva

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...