37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 259 din 12.06.2019

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 259 din 12.06.2019

19.06.2019
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.23.39)
    Se reflectă în anexele la Declarația privind TVA factura fiscală aferentă livrărilor impozabile, dar efectuate cu titlu gratuit?

Conform punctelor 5 și 51 din anexa nr.2 la Ordinul la Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012, în anexele nr.1 (TVA FACT) și 2 (TVA LIVR) la Declaraţia privind TVA, se înregistrează toate facturile fiscale, inclusiv pentru refacturarea cheltuielilor compensate, primite/livrate în perioada fiscală pentru care se prezintă Declaraţia privind TVA cu excepţia facturilor fiscale, la care, conform pct.15 din Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.118 din 28 august 2017, în rîndul 7 “Redirijări” se indică menţiunea “Non livrare”.

Livrarea impozabilă cu TVA, dar efectuată cu titlul gratuit reprezintă o livrare și, respectiv, factura fiscală ce documentează această livrare nu poate să conțină mențiunea ,,Non livrare”.

Astfel, luînd în considerație faptul că livrarea impozabilă efectuată cu titlu gratuit reprezintă o livrare, factura fiscală emisă pentru livrarea în cauză se va reflecta în anexele nr.1 și 2 respectiv, la Declarația privind TVA.

2. (28.23.11)
    Cum se va reflecta în Declaraţia privind TVA, în perioada ulterioară celei de raportare, suma TVA achitată la vama, care nu a fost atribuită la deducere în perioada fiscală în care a fost efectuat importul?

Potrivit prevederilor articolului 188 alin. (2) din Codul fiscal, în cazul în care darea de seamă prezentată anterior conține o greșeală sau o omisiune, contribuabilul are dreptul să prezinte o dare de seamă corectată, conform formularului şi modului de întocmire în vigoare pentru darea de seamă fiscală care se corectează.

Totodată, alin.(4) din articolul menționat stabilește că darea de seamă fiscală corectată nu va fi luată în considerare şi, prin urmare, nu va fi modificată darea de seamă precedentă dacă cea corectată a fost prezentată:

b) după emiterea de către conducerea organului care exercită controlul a unei decizii scrise cu privire la iniţierea efectuării unui control fiscal, al cărui obiect va fi şi darea de seamă prezentată greşit sau cu omisiuni;

c) pe o perioadă supusă unei verificări documentare sau după ea.

De asemenea, potrivit art. 118 alin.(5) lit. c) din Codul fiscal, în registrul de evidență a procurărilor/livrărilor de mărfuri și servicii, se ține evidența generalizată, ce include ajustările care influențează suma TVA.

Astfel, în contextul normelor menționate și în conformitate cu pct. 3.19 din modul de completare a Declarației privind TVA, pentru corectarea sumei TVA achitată la vama, care nu a fost atribuită la deduceri în perioada fiscală în care a fost efectuat importul există două opțiuni:

- prezentarea Declarației privind TVA corectate conform art. 188 din Codul fiscal;

- reflectarea, la compartimentul „ajustarea TVA aferentă procurărilor”, în boxa 16 din Declaraţia privind TVA prezentată pentru perioada fiscală ulterioară, a sumei TVA aferentă importului.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...