37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 253 din 06.06.2019

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 253 din 06.06.2019

07.06.2019
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.1.3.8.9)
    Se vor permite la deducere cheltuielile confirmate în baza avizului de însoțire a mărfii?

Conform art. 24 alin. (1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare și necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul perioadei fiscale, exclusiv în cadrul activității de întreprinzător.

Totodată, potrivit pct.24 din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.693 din 11 iulie 2018, la determinarea venitului impozabil, din venitul brut se deduc cheltuielile suportate în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, ce ţin de fabricarea (executarea, prestarea) şi desfacerea producţiei (lucrărilor, serviciilor), producerea şi desfacerea mărfurilor, mijloacelor fixe şi altor bunuri, precum şi cheltuielile legate de obţinerea altor venituri, bazate pe prevederile Standardelor Naţionale de Contabilitate şi Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară care nu contravin prevederilor Codului.

Însă, prevederile pct. 241 din regulamentul menționat stabilesc, că deducerea cheltuielilor nu poate fi efectuată în baza avizului de însoțire a mărfii.

2. (29.2.9.7)
    Care este documentul care confirmă procurările efectuate de către persoanele fizice ce desfășoară activități independente de la persoanele fizice ce nu desfășoară activitate de întreprinzător?

Potrivit prevederilor art. 698 alin. (1) din Codul fiscal, persoanele fizice ce desfășoară activități independente aplică contabilitatea de casă în conformitate cu art. 44 alin. (2) din Codul fiscal.

Totodată, conform art. 698 alin. (2) din Codul fiscal, în scopuri fiscale, contribuabilii sînt obligaţi să ţină evidenţa vînzărilor şi procurărilor conform modului stabilit de Ministerul Finanţelor şi să utilizeze maşina de casă şi de control la efectuarea decontărilor în numerar în modul stabilit de Guvern pentru contribuabilii care ţin evidenţa contabilă.

Potrivit pct. 10 din Indicațiile metodice privind particularităţile ţinerii evidenţei vînzărilor şi procurărilor în scopuri fiscale de către persoanele fizice ce desfăşoară activităţi independente, anexa nr.6 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 2 din 9 ianuarie 2017, în cazul achiziţiei produselor de la persoanele fizice-cetăţeni care nu practică activitate de întreprinzător, persoana fizică ce desfăşoară activităţi independente este obligată să întocmească Borderoul de achiziţie al persoanei fizice ce desfăşoară activităţi independente (în continuare – borderou) conform anexelor nr.7 şi 8 la ordinul menționat.

La încheierea perioadei fiscale (anului calendaristic) borderoul se prezintă Serviciului Fiscal de Stat pe suport de hîrtie sau în format electronic, nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor perioadei fiscale de gestiune. 

[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr.288 din 15.12.2017, în vigoare din 01.01.2018, Hotărîrii Guvernului nr.543 din 12.06.2018, în vigoare 15.09.2018 ]

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...