37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 251 din 04.06.2019

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 251 din 04.06.2019

05.06.2019
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.17.35)
    Care regim fiscal privind TVA se va aplica de către unitatea comercială, în cadrul desfășurării activității de comerț cu ridicata și cu amănuntul clasificate la secțiunea G din CAEM, pentru livrările produselor alimentare, băuturilor destinate consumului imediat, efectuate în cadrul activității sale secundare?

Potrivit art. 96 lit. b) din Codul fiscal, în redacția Legii nr.229 din 1 noiembrie 2018 (în vigoare din 30 noiembrie 2018), se aplică cota redusă a TVA în mărime de 10% la produsele alimentare, băuturi, cu excepţia mărfurilor supuse accizelor, livrate de către agenţii economici în cadrul desfăşurării activităţilor de cazare şi/sau alimentaţie publică conform secţiunii I a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei.

În cazul cînd există neclarități privind atribuirea unei activități la o anumită clasă din Clasificatorul activităților din economia Moldovei (CAEM Rev.2), este necesar consultarea explicațiilor textuale care se regăsesc în CAEM la descrierea grupurilor și claselor de activități, precum și în Regulile specifice de determinare a activității pentru unele secțiuni ale clasificării, în cazul dat Secținea G: comerț cu ridicata și cu amănuntul.

În acest sens, CAEM Rev.2 stipulează că „Regulile de clasificare întotdeauna se bazează pe activitatea comerțului cu amănuntul al unității. Dacă în afară de comerțul cu amănuntul, unitatea se ocupă și cu activități secundare, unitatea la clasa corespunzătoare se atribuie numai după componența activității efectuate în comerțul cu amănuntul”.

Astfel, luînd în considerație că unitatea la clasa corespunzătoare se atribuie numai după componența activității efectuate în comerțul cu amănuntul, livrările produselor alimentare, băuturilor, destinate consumul imediat efectuate în cadrul activității sale secundare, se vor impune cu TVA conform normelor generale stabilite.

Temei:(Explicaţiile oferite de către Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova prin scrisoarea nr.06/2-2188 din 1 aprilie 2019)

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...