37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 239 din 30.04.2021

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 239 din 30.04.2021

05.05.2021
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...
  • 1 Dispoziții generale
  • 1.1 Noţiuni generale

Cum se confirmă împuternicirile reprezentantului în cadrul raporturilor administrative apărute între reprezentant și Serviciul Fiscal de Stat, inclusiv în cazul în care reprezentantul este avocat?

În conformitate cu art.243 alin.(3) din Codul fiscal, contribuabilul persoană fizică îşi exercită drepturile procedurale personal, printr-un reprezentant sau în comun cu reprezentantul, iar contribuabilul persoană juridică – prin intermediul conducătorului sau al reprezentantului său.   

Conform art.244 alin.(3)-(5) din Codul fiscal, împuternicirile reprezentantului altul decît cel legal trebuie să fie confirmate printr-o procură, eliberată în conformitate cu prezentul articol, sau printr-un document ce atestă funcția ori împuternicirile pe care le deţine – în cazul conducătorului persoanei juridice.   

Procura dată de o persoană fizică se autentifică, după caz: de notar, de secretarul primăriei satului (comunei), de administrația (conducerea) persoanei la care lucrează sau învață mandantul, de administraţia instituţiei curativ-profilactice staţionare în care mandantul se află pentru tratament, de comandantul (şeful) unităţii militare – dacă mandantul este militar – sau de șeful locului de detenţiune – dacă mandantul se află în detenţiune.   

Procura din partea unei persoane juridice se eliberează de conducătorul ei (locţiitorul acestuia).   

La fel, în conformitate cu art. 46 alin. (1)-(2) din Codul administrativ, în procedura administrativă participanții pot fi reprezentați de o persoană împuternicită. Împuternicirile reprezentantului se consemnează în procură. La solicitare, reprezentantul împuternicit prezintă procura. Valabilitatea procurii este reglementată de Codul civil.   

Astfel, în cazul în care contribuabilul în raport cu Serviciul Fiscal de Stat acționează prin reprezentant, pentru confirmarea împuternicirilor urmează a fi prezentată procura.   

Totodată, în cazul în care reprezentantul contribuabilului este avocat și în scopul confirmării împuternicirilor prezintă un mandat, este de menționat că, mandatul eliberat pe formularul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.158 din 28.02.2013, nu conferă împuterniciri de reprezentare în raport cu Serviciul Fiscal de Stat, întrucît împuternicirile acordate sunt cele prevăzute de art.81 din Codul de procedură civilă (împuterniciri de acționare în raport cu instanța de judecată).   

Prin urmare, chiar dacă reprezentantul contribuabilului este avocat, pentru confirmarea corespunzătoare a împuternicirilor, urmează a fi prezentată o procură.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...