37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 235 din 28.05.2019

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 235 din 28.05.2019

30.05.2019
(2 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

1. (38.6)
    Este în drept entitatea care își exercită dreptul la imprimarea de sine stătător a avizelor de însoţire a mărfii, să excludă indicatori sau să includă indicatori suplimentari la completarea avizului de însoţire a mărfii?

Potrivit prevederilor pct.4 din Dispoziții privind modul de operare cu formularul tipizat de document primar cu regim special ,,Aviz de însoţire a mărfii”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.65 din 18.04.2019 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special ,,Aviz de însoţire a mărfii” şi a Dispoziţiilor privind modul de operare cu formularul tipizat de document primar cu regim special ,,Aviz de însoţire a mărfii”, entitatea care ţine contabilitatea cu ajutorul sistemelor informaţionale computerizate şi care îşi execută dreptul la imprimarea de sine stătător a avizelor de însoţire a mărfii, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate are dreptul să includă indicatori şi să excludă reflectarea indicatorilor care nu constituie elemente obligatorii.

2. (38.5)
    În care cazuri la completarea avizului de însoțire a mărfii urmează a fi completată cantitatea mărfurilor primite și cantitatea mărfurilor neacceptate?

Potrivit prevederilor pct.7 din Dispoziții privind modul de operare cu formularul tipizat de document primar cu regim special ,,Aviz de însoţire a mărfii”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.65 din 18.04.2019 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special ,,Aviz de însoţire a mărfii” şi a Dispoziţiilor privind modul de operare cu formularul tipizat de document primar cu regim special ,,Aviz de însoţire a mărfii”, coloanele 8.7 (cantitatea mărfurilor primite) și 8.8 (cantitatea mărfurilor neacceptate) se vor completa în cazul neacceptării mărfurilor la momentul recepţionării acestora de către cumpărător/beneficiar. În cazul dat, în factura fiscală se va indica cantitatea de mărfuri acceptate de către cumpărător/beneficiar.

3. (38.4)
    Poate fi eliberat avizul de însoțire a mărfii fără indicarea etaloanelor valorice?

În conformitate cu prevederile art.11 alin.(7) din Legea contabilităţii şi raportării financiare nr.287 din 15.12.2017, documentele primare conţin următoarele elemente obligatorii:

a) denumirea şi numărul documentului;
b) data întocmirii documentului;
c) denumirea, adresa, IDNO (codul fiscal) al entităţii din numele căreia este întocmit documentul;
d) denumirea, adresa, IDNO (codul fiscal) al destinatarului documentului, iar pentru persoanele fizice – IDNP (codul personal);
e) conţinutul faptelor economice;
f) etaloanele cantitative şi valorice în care sînt exprimate faptele economice;
g) funcţiile, numele, prenumele şi semnăturile persoanelor responsabile de efectuarea (producerea) faptelor economice.

Concomitent menționăm că portivit aliniatului (71) al articolului menționat mai sus în cazurile stabilite de către Ministerul Finanţelor, etaloanele valorice în care sînt exprimate faptele economice în documentele primare nu constituie element obligatoriu.

Prin urmare, potrivit prevederilor pct.3 din Dispoziții privind modul de operare cu formularul tipizat de document primar cu regim special ,,Aviz de însoţire a mărfii”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.65 din 18.04.2019 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special ,,Aviz de însoţire a mărfii” şi a Dispoziţiilor privind modul de operare cu formularul tipizat de document primar cu regim special ,,Aviz de însoţire a mărfii”, la întocmirea avizului de însoţire a mărfii, etaloanele valorice (preţul unitar şi valoarea) nu constituie elemente obligatorii pentru indicarea acestora în avizul de însoţire a mărfurilor. Ulterior, etaloanele valorice urmează a fi reflectate la întocmirea facturii fiscale.

4. (38.3)
    În cîte exemplare se eliberează avizul de însoțire a mărfii?

Portivit prevederilor pct.9 din Dispoziții privind modul de operare cu formularul tipizat de document primar cu regim special ,,Aviz de însoţire a mărfii”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.65 din 18.04.2019 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special ,,Aviz de însoţire a mărfii” şi a Dispoziţiilor privind modul de operare cu formularul tipizat de document primar cu regim special ,,Aviz de însoţire a mărfii”, avizul de însoţire a mărfii, se întocmeşte de către furnizor ţinînd cont de numărul părţilor implicate în operaţiunea economică efectuată, într-un număr de:

1) 3 exemplare, în cazul asigurării transportului de către furnizor sau cumpărător/beneficiar:

a) exemplarul unu se păstrează la furnizor şi va servi ca document la întocmirea facturii fiscale;

b) exemplarul doi este destinat cumpărătorului/beneficiarului pentru înregistrarea mărfurilor pînă la întocmirea facturii fiscale;

c) exemplarul trei este destinat pentru autorizaţie la ieşirea mijlocului de transport de la locul de încărcare (depozit) şi se păstrează la furnizor.

2) 5 exemplare, în cazul asigurării transportării mărfurilor de către persoane terţe:

a) exemplarul unu se păstrează la furnizor;

b) exemplarul doi este destinat cumpărătorului/beneficiarului pentru înregistrarea mărfurilor pînă la întocmirea facturii fiscale;

c) exemplarul trei este destinat pentru confirmarea recepţionării mărfurilor de către cumpărător/beneficiar, iar ulterior acesta urmează a fi returnat furnizorului şi va servi ca document la întocmirea facturii fiscale;

d) exemplarul patru este destinat transportatorului servind ca bază pentru evidenţa activităţii de transport;

e) exemplarul cinci este destinat pentru autorizaţie la ieşirea mijlocului de transport de la locul de încărcare (depozit) şi se păstrează la furnizor.

5. (38.2)
    Care este procedura de beneficiere de formulare a avizului de însoțire a mărfii ?

Potrivit prevederilor pct.2 și pct.3 din Ordinul Ministerului Finanţelor nr.65 din 18.04.2019 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special ,,Aviz de însoţire a mărfii” şi a Dispoziţiilor privind modul de operare cu formularul tipizat de document primar cu regim special ,,Aviz de însoţire a mărfii”, tipărirea centralizată a formularelor avizului de însoţire a mărfii, eliberarea seriei şi diapazonului pentru imprimarea de sine stătător a avizului de însoţire a mărfii, administrarea, menţinerea, dezvoltarea şi asigurarea funcţionării sistemelor informaţionale automatizate privind evidenţa formularelor de documente primare cu regim special se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat.

Eliberarea formularelor avizelor de însoţire a mărfurilor, executate tipografic, se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat prin intermediul subdiviziunilor sale, în baza recipisei emise în formă electronică, în urma depunerii de către entitate a unei solicitări prin intermediul sistemului informatic automatizat ,,Comandă on-line a formularelor tipizate”.

Entitatea care ţine contabilitatea cu ajutorul sistemelor informaţionale computerizate beneficiază de dreptul imprimării de sine stătător a avizelor de însoţire a mărfurilor pentru documentarea transportării mărfurilor.

Acordarea dreptului pentru tipărirea de sine stătător a avizelor de însoţire a mărfurilor se efectuează în baza recipisei emise în formă electronică, în urma depunerii de către entitate a unei solicitări prin intermediul sistemului informatic automatizat ,,Comandă on-line a formularelor tipizate”.

Entitatea căreia i s-a acordat dreptul pentru imprimarea de sine stătător a avizelor de însoţire a mărfurilor cu atribuirea seriei şi diapazonului de numere beneficiază de acest drept pe toată perioada activităţii de întreprinzător, fără necesitatea reconfirmării acestui drept pe parcursul perioadei menţionate.

6. (38.1)
    În ce cazuri se eliberează avizul de însoțire a mărfurilor?

Potrivit prevederilor pct.2 din Dispoziții privind modul de operare cu formularul tipizat de document primar cu regim special ,,Aviz de însoţire a mărfii”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.65 din 18.04.2019 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special ,,Aviz de însoţire a mărfii” şi a Dispoziţiilor privind modul de operare cu formularul tipizat de document primar cu regim special ,,Aviz de însoţire a mărfii”, documentul în cauză se eliberează pentru însoţirea mărfurilor, pe timpul transportării lor, cu eliberarea ulterioară a facturii fiscale ce certifică transmiterea dreptului de proprietate, în baza avizelor emise pe parcursul perioadei fiscale (luna calendaristică) în care au fost emise avizele respective.

Totodată, avizul de însoţire a mărfii poate fi eliberat și în cadrul transportării mărfurilor în afara entităţii (fără transmiterea dreptului de proprietate la prelucrare şi de la prelucrare, la păstrare, la expertiză etc.) cu eliberarea ulterioară a facturii fiscale.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...