37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 234 din 28.05.2019

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 234 din 28.05.2019

29.05.2019
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

1. (28.15.71)
    Este oare necesar de a reflecta în factura fiscală în rânduri separate autoturismul; acumulatorul, anvelopele procurate aparte, care au fost instalate pe autoturism ce ulterior este vândut în regim scutit de TVA fără drept de deducere ?

În conformitate cu prevederile pct.55 din SNC “Imobilizări necorporale și corporale”, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118/2013, transferarea în componența autoturismului a acumulatorului, anvelopelor procurate separat, majorează costul autoturismului, devenind parte componentă a acestuia.

În corespundere cu art.11 alin.(1), (3) din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017, contabilizarea faptelor economice se efectuează în temeiul documentelor primare, întocmite în timpul efectuării (producerii) faptelor economice, iar dacă acest lucru este imposibil – nemijlocit după efectuarea (producerea) faptelor respective.

În cazul livrării mărfurilor atât impozabile cu TVA conform prevederilor Titlului III al Codului fiscal cât și neimpozabile cu TVA se utilizează factura fiscală, care este un formular tipizat de document primar cu regim special pe suport de hârtie sau în formă electronica și este aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 118 din 28 august 2017 “Cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală” şi a Instrucţiunii privind completarea acestuia”.

Dat fiind faptul, că obectul tranzacției reprezintă comercializarea autoturismului, și nu a părților componente ale lui, în factura fiscală eliberată pentru autoturismul comercializat ce este echipat cu acumulator, anvelope procurate separat, se vor reflecta untr-un singur rând indicatorii aferenți autoturismului.

2. (28.21.61)
    Cum se va deduce TVA aferentă procurării acumulatorului și anvelopelor destinate echipării autoturismului folosit în cadrul desfășurării activității de întreprinzător, ulterior vândut în regim scutit de TVA fără drept de deducere ?

În conformitate cu pct.6 subpct.2) din SNC “Stocuri”, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 6 august 2013 privind aprobarea Standardelor Naţionale de Contabilitate, anvelopele şi acumulatoarele procurate separat de mijloacele de transport reprezintă materiale consumabile utilizate în procesul de producție și/sau de prestări servicii.

Concomitent, conform prevederilor Ordinului Ministerului Finanțelor nr.87 din 23 decembrie 2004 cu privire la modul de contabilizare a cheltuielilor aferente schimbului anvelopelor, acumulatoarelor la mijloacele de transport, aplicabile tuturor mijloacelor de transport utilizate în activitatea de întreprinzător indiferent de faptul dacă aceste mijloace sînt sau nu incluse în bilanţul întreprinderii, valoarea anvelopelor procurate separat de mijloacele de transport se va repartiza la consumuri şi/sau cheltuieli în conformitate cu kilometrajul parcurs efectiv, iar valoarea acumulatoarelor se va repartiza la consumuri şi/sau cheltuieli conform perioadei de funcţionare stabilită în documentaţia tehnică.

Ținând cont de prevederile art.102 alin.(2) din Codul fiscal, sumele TVA aferente acumulatorului și anvelopelor cu care s-a echipat autoturismul destinat efectuării livrării scutite de TVA fără drept de deducere, nu se deduc și se raportează la costuri sau la cheltuieli.

Totodată, în conformitate cu art.102 alin.(1) din Codul fiscal, în cazul achitării TVA la buget, subiecţilor impozabili, înregistraţi în calitate de plătitori ai TVA, li se permite deducerea sumei TVA, achitată sau care urmează a fi achitată furnizorilor plătitori ai TVA, pe valorile materiale, procurate pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător.

Astfel, dacă autoturismul care a fost echipat cu anvelope și acumulator, procurate separat, a fost utilizat pentru efectuarea livrărilor impozabile cu TVA, subiectul impozabil își poate exercita dreptul la trecerea în cont a TVA aferentă lor.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...