37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 233 din 30.04.2021

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 233 din 30.04.2021

04.05.2021
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...
 • 4 Accizele
 • 4.8 Înlesniri la plata accizelor

În temeiul cărui document se aplică scutirea de plata accizelor pentru alcoolul etilic nedenaturat de la poziţia tarifară 220710000, destinat utilizării în industria de parfumerie şi cosmetică?

Potrivit art.124 alin. (16) din Codul fiscal,alcoolul etilic nedenaturat de la poziţia tarifară 220710000, destinat utilizării în industria de parfumerie şi cosmetică, este scutit de plata accizelor în limita volumului stabilit de ministerul de ramură, coordonat cu Serviciul Fiscal de Stat şi Serviciul Vamal, în vederea realizării programului de activitate al industriei de parfumerie şi cosmetică pe anul respectiv.   

Totodată, în conformitate cu pct. 2 din Hotărîrea Guvernului nr.1574/2002, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare întocmește anual, în funcţie de necesităţile de producere, lista agenţilor economici şi mărimea cotei respective de alcool etilic nedenaturat, destinat fabricării articolelor de parfumerie şi cosmetică.   

Astfel, volumul de alcool etilic nedenaturat de la poziția tarifară 2207 1000, destinat utilizării în industria de parfumerie şi cosmetică, este scutit de plata accizelor, în temeiul listei întocmite de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.


 • 4 Accizele
 • 4.8 Înlesniri la plata accizelor

Cum se aplică scutirea de acciză pentru alcoolul etilic nedenaturat de la poziţiile tarifare 220710000 şi 220890910, destinat producerii farmaceutice şi utilizării în medicină?

Potrivit art.124 alin. (15) din Codul fiscal, se scuteşte de acciz alcoolul etilic nedenaturat de la poziţiile tarifare 220710000 şi 220890910, destinat producerii farmaceutice şi utilizării în medicină, în limita volumului contingentului anual stabilit de Guvern.   

Lista utilizatorilor şi cuantumurile de alcool etilic nedenaturat destinat producerii farmaceutice şi utilizării în medicină repartizate acestora, se aprobă anual prin emiterea unei hotărîri de Guvern cu privire la stabilirea cuantumului anual de alcool etilic nedenaturat destinat producerii farmaceutice şi utilizării în medicină pentru anul respectiv.


 • 4 Accizele
 • 4.6 Modul de calculare si trecere în cont
 • 4.6.1 Modul de calculare a accizelor

Care este formula de calcul a sumei accizului pentru un anumit volum de alcool etilic nedenaturat de la pozițiile tarifare 2207 și 2208 în funcție de titrul alcoolic volumic a acestuia?

Potrivit articolului 123 alin. (1) din Codul fiscal, subiecţii impunerii, care expediază (transportă) mărfuri supuse accizelor din antrepozitul fiscal, calculează accizele pornind de la volumul mărfurilor în expresie naturală sau de la valoarea acestora (în funcţie de cotă – în sumă absolută sau ad valorem în procente).   

Cotele accizelor sînt stabilite în anexa nr.1 la titllul IV din Codul fiscal.   

Astfel, luînd în considerație cota accizului stabilită în anexa menționată pentru anul respectiv, pentru alcoolul etilic nedenaturat de la pozițiile tarifare 2207 și 2208, calculul sumei accizului se efectuează ținînd cont de volumul alcoolului etilic (l), titrul alcoolic volumic (n ̊) recalculat în volum alcool absolut, conform următoarei formule:    

∑ acizului = (× n ̊ /100) × cota accizului stabilită pentru anul respectiv


 • 4 Accizele
 • 4.12 Marcarea cu „Timbru de acciz” a articolelor din tutun

Prin care act normativ este aprobat design-ul mărcii „Timbru de acciz/Timbru de consum”?

Design-ulmărcii „Timbru de acciz/Timbru de consum” este aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 91/2019 cu privire la aprobarea design-ului mărcii „Timbru de acciz/Timbru de consum” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.193-202 art. 1002).


 • --
 • .42 Timbru de consum

Sînt pasibile marcării сu „Timbru de consum” produsele alcoolice şi articolele din tutun introduse pe teritoriul Republicii Moldova şi destinate a fi consumate pe teritoriul țării, necontrolat de autorităţile constituţionale? 

În rezultatul modificărilor operate în articolul 4 din Legea nr.1054/2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal, prin Legea nr. 257/2020 cu privire la modificarea unor acte normative, produsele alcoolice și articolele din tutun prevăzute în anexa nr.1 la titlul IV al Codului Fiscal, introduse pe teritoriul Republicii Moldova și destinate a fi consumate pe teritoriul țării, necontrolat de autoritățile constituționale ale RM, începând cu 1 mai 2021, sunt pasibile marcării obligatorii cu „Timbru de consum”. 

Astfel, produsele alcoolice și articolele din tutun introduse pe teritoriul Republicii Moldova şi destinate a fi consumate pe teritoriul necontrolat de autorităţile constituţionale, sînt pasibile marcării cu „Timbru de consum”.


 • --
 • .42 Timbru de consum

Cînd se efectuează marcarea cu „Timbru de consum” a produselor alcoolice şi articolelor din tutun importate şi destinate a fi consumate pe teritoriul necontrolat de autorităţile constituţionale? 

 În conformitate cu art.4 alin. (51) din Legea pentru punere în aplicare a Titlului IV al Codului fiscalmodul de procurare, utilizare și aplicare a timbrelor de consum este similiar timbrelor de acciz.   

Modul de procurare şi aplicare a timbrelor de acciz pe articolele din tutun și producţia alcoolică este stabilit prin Hotărîrile Guvernului nr.1427/2007 și nr.1481/2006.   

În acest sens, conform actelor normative menționate obligația marcării cu „Timbru de consum”survine în timpul fabricării producției alcoolice/articolelor din tutun – până la perfectarea importului acestora pe teritoriul Republicii Moldova.   

Modul de aplicare a timbrelor de consum este prevăzut în anexele la Regulamentele aprobate prin hotărîrile menționate.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...