37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 23 din 14-01-2022

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 23 din 14-01-2022

17.01.2022
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...
 • 6 Taxele locale
 • 6.15 Taxa pentru parcaj
 • 6.15.2 Subiecții impunerei

Cine sunt subiecții impunerii cu taxa pentru parcaj?

Subiecți ai impunerii cu taxa pentru parcaj sunt persoanele juridice sau fizice posesoare de autovehicule, care utilizează parcajul (art. 290 lit. n1) din Codul fiscal).

[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Legii nr. 204 din 24.12.2021, în vigoare din 01.01.2022].

 • 6 Taxele locale
 • 6.12 Taxa de la posesorii de cîini
 • 6.12.5 Achitarea taxei

Cine poartă responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele locale a taxei de la posesorii de câini?   

În conformitate cu prevederile art. 298 alin. (2) din Codul fiscal, responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele locale a taxei de la posesorii de câini revine organelor împuternicite de autorităţile administraţiei publice locale

[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Legii nr. 204 din 24.12.2021, în vigoare din 01.01.2022].

 • 6 Taxele locale
 • 6.12 Taxa de la posesorii de cîini
 • 6.12.4 Calcularea taxei

Cum se calculează taxa de la posesorii de cîini?   

Taxa de la posesorii de cîini se calculează de către organele împuternicite de autoritatea administraţiei publice locale, în funcţie de numărul de cîini aflaţi în posesiunea subiectului impunerii pe parcursul unui an şi cota taxei stabilită de către autoritatea administraţiei publice locale (art. 293 alin. (2) din Codul fiscal).

[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Legii nr. 204 din 24.12.2021, în vigoare din 01.01.2022].

 • 6 Taxele locale
 • 6.15 Taxa pentru parcaj
 • 6.15.1 Noțiuni generale

Ce se înțelege prin „parcaj” în scopul aplicării taxei pentru parcaj?

Prin parcaj, în scopul aplicării taxei pentru parcaj, se subînțelege locul special amenajat, utilizat pentru staţionarea temporară a unităţilor de transport şi autorizat de autoritatea administraţiei publice locale (art. 288 pct. 171) din Codul fiscal).

[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Legii nr. 204 din 24.12.2021, în vigoare din 01.01.2022].

 • 6 Taxele locale
 • 6.15 Taxa pentru parcaj
 • 6.15.3 Obiectul impunerii și baza impozabilă

Care este obiectul impunerii la taxa pentru parcaj?

Obiectul impunerii la taxa pentru parcaj îl constituie locul de parcaj special amenajat pe domeniul public şi autorizat de autoritatea administraţiei publice locale, utilizat pentru staţionarea unităţii de transport pe un anumit termen (art. 291 lit. n1) din Codul fiscal).

[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Legii nr. 204 din 24.12.2021, în vigoare din 01.01.2022].

 • 6 Taxele locale
 • 6.17 Taxa pentru salubrizare
 • 6.17.1 Subiecții impunerii

Cine sunt subiecții impunerii cu taxa pentru salubrizare?

Potrivit art. 290 lit. p) din Codul fiscal, subiecți ai impunerii cu taxa pentru salubrizare sunt persoanele fizice înregistrate în calitate de proprietar al bunului imobil cu destinaţie locativă (casă de locuit, apartament).

[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Legii nr. 204 din 24.12.2021, în vigoare din 01.01.2022].

 • 6 Taxele locale
 • 6.17 Taxa pentru salubrizare
 • 6.17.2 Obiectul impunerii și baza impozabilă

Care este baza impozabilă la taxa pentru salubrizare?

Potrivit lit. p) col. 2 al anexei la titlul VII din Codul fiscal, baza impozabilă la taxa pentru salubrizare o constituie numărul de persoane fizice înregistrate în calitate de proprietar al bunului imobil cu destinație locativă (casă de locuit, apartament).

[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Legii nr. 204 din 24.12.2021, în vigoare din 01.01.2022].

 • 6 Taxele locale
 • 6.17 Taxa pentru salubrizare
 • 6.17.3 Cotele impunerii

Cum se stabilește cota taxei pentru salubrizare? 

Conform art. 292 alin. (2) din Codul fiscal, cota taxei pentru salubrizare se stabileşte de către autoritatea administraţiei publice locale în funcţie de caracteristicile obiectului impunerii.

[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Legii nr. 204 din 24.12.2021, în vigoare din 01.01.2022].

 • 6 Taxele locale
 • 6.17 Taxa pentru salubrizare
 • 6.17.5 Achitarea taxei

Cine poartă responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele locale a taxei pentru salubrizare ?

În conformitate cu prevederile art. 298 alin. (2) din Codul fiscal, responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele locale a taxei pentru salubrizare  revine organelor împuternicite de autorităţile administraţiei publice locale.

[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Legii nr. 204 din 24.12.2021, în vigoare din 01.01.2022].

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...