37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 210 din 15.05.2019

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 210 din 15.05.2019

16.05.2019
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (8.3.1.4)
    Ce se înțelege prin vinietă în sensul aplicării taxelor rutiere?

În conformitate cu prevederile art.336 pct.14) din Codul fiscal, vinieta reprezintă o taxă pentru folosirea drumurilor din Republica Moldova de autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova şi de remorcile ataşate la acestea, a cărei plată se atestă printr-o confirmare valabilă pentru o anumită perioadă.

2. (8.2.7.9)
    În baza cărui formular se prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, începînd cu perioada fiscală aferentă anului 2018?

Începînd cu perioada fiscală aferentă anului 2018, persoanele juridice și persoanele fizice, care practică activitate de întreprinzător – posesori de autovehicule prezintă Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (Forma TFD19), aprobată prin Anexa nr.1 la Ordinul SFS nr. 406 din 8 august 2018 privind aprobarea formularului tipizate al Dări de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (Forma TFD 19).

Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de TVA, vor declara obligaţiile fiscale aferente taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova pentru perioada fiscală 2018 în Darea de seamă fiscală unificată/(Declaraţie) (Formular UNIF18), aprobat prin Ordinul SFS nr.456 din 08 septembrie 2018 privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Declarație) și a modului de completare a acesteia, cu completarea anexei nr.5, tabelul nr.7.

3. (8.2.7.8) Comasarea cu întrebarea 8.2.7.5.

4. (8.2.1.4) Comasarea cu întrebarea 8.3.1.4.

5. (8.2.8.1)
    Cine este scutit de plata taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova?

Potrivit prevederilor art. 343 din Codul fiscal, de taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova sînt scutite persoanele cu dizabilităţi ale aparatului locomotor posesoare de autovehicule.

Totodată menționăm și faptul, că reieșind din prevederile art. 338 alin. (2) din Codul fiscal, posesorii de tractoare şi remorci folosite în activitatea agricolă; posesorii de autovehicule pentru transportul în comun pe fir electric și posesorii autovehiculelor din dotarea forţei militare străine, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, nu reprezintă subiecți ai taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.304 din 30.11.2018, în vigoare de la data 01.01.2019].

6. (8.2.7.7) Comasarea cu întrebarea 8.2.7.11.

7. (8.2.7.6) Comasarea cu întrebarea 8.2.7.9.

8. (8.2.7.5)
    Cînd se prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova?

Potrivit art.342 alin. (2) din Codul fiscal, darea de seamă privind achitarea taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se prezintă de către subiecţii impunerii, anual, pînă la data de 25 ianuarie a anului următor anului fiscal de gestiune.

Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se prezintă în baza formularului „Forma TFD19”, aprobat prin Ordin SFS nr.406 din 08.08.2018 „Privind aprobarea formularului tipizat al Dării de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova”.

Întreprinzătorul individual, gospodăria ţărănească (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de TVA, prezintă, pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă fiscală unificată (art.342 alin. (2) din Codul fiscal).

Darea de seamă fiscală unificată (Declarație) se prezintă în baza formularului „Forma UNIF18”, aprobat prin Ordinul SFS nr.456 din 08.09.2018 „Privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Declarație) și a modului de completare a acesteia”).

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului SFS nr.406 din 08.08.2018 și Ordinului SFS nr.456 din 08.09.2018].

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...