37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 196 din 26.04.2019

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 196 din 26.04.2019

02.05.2019
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.17.34)
    La ce cotă a TVA se va calcula obligația privind TVA la primirea de către comerciant a plății prealabile (în avans) la eliberarea certificatelor valorice cadou pentru livrărilor de mărfuri/servicii ulterioare?

Eliberarea certificatelor valorice cadou, potrivit art.93 p.3) și 4) din Codul fiscal, nu reprezintă livrare de mărfuri/servicii, acestea fiind utilizate în calitate de confirmare a plății (integrală sau parțială), efectuată anticipat (în avans) pentru livrarea ulterioară de mărfuri/servicii.

Totodată, conform art.108 alin.(1) din Codul fiscal, data calculării obligaţiei fiscale privind T.V.A. este data livrării. Data livrării se consideră data predării mărfurilor, prestării serviciilor, cu excepţia cazurilor stipulate la alin.(5)–(8).

Pentru situațiile în care plata este primită pînă la momentul efectuării livrării, conform prevederilor stabilite în alineatul (5) din articolul menționat, data livrării se consideră data primirii plăţii.

Astfel, la primirea plății în avans cu eliberarea certificatelor-cadou, furnizorul calculează obligaţia fiscală privind T.V.A., aplicînd cota TVA respectivă mărfurilor, serviciilor care urmează a fi livrate în baza acestora, dacă certificatul este emis pentru procurarea unor mărfuri, servicii definite (cosmetică, tehnică de uz casnic, veselă, servicii, etc).

În cazul în care de către beneficiar în baza certificatelor valorice-cadou pot fi procurate mărfuri, servicii pentru care sunt stabilite diferite cote de impozitare, la primirea avansului se va aplica cota standard a TVA, cu recalcularea ulterioară, după caz, a obligației fiscale în dependență de cotele TVA stabilite pentru livrările de mărfuri/servicii efectuate de facto.

2. (28.15.70)
    Care este modul de eliberare a facturii fiscale la efectuarea livrărilor de mărfuri/servicii cu utilizarea certificatelor valorice cadou (vouchere cadou)?

Potrivit art.117 alin.(1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale, stabilit prin art.108, cu excepţia cazurilor prevăzute de Codul fiscal. Pentru livrările impozitate conform art.104 lit.a), eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie.

Reieșind din prevederile art.93 p.3) și 4) din Codul fiscal, primirea de către comerciant a plății cu eliberarea certificatelor cadou, utilizate ulterior în calitate de mijloc de plată la procurarea mărfurilor, serviciilor nu reprezintă livrare de mărfuri/servicii.

Astfel, primirea de către comerciant a plății pentru certificatele cadou, utilizate ulterior în calitate de confirmare a plății (integrală sau parțială), pentru livrarea ulterioară de mărfuri/servicii se califică ca plată efectuată anticipat (în avans).

La primirea plăţii înainte de efectuarea livrării, conform art.1171 alin.(9) din Codul fiscal, factura fiscală se eliberează, după caz, la primirea plăţii sau la efectuarea livrării doar în situațiile prevăzute de alineatul menționat.

Respectiv, la primirea plății în avans pentru certificatele cadou eliberate, factura fiscală nu se va elibera, obligația eliberării acesteia, potrivit art.117 alin.(1) din Codul fiscal, apare la data efectuării livrării mărfurilor/serviciilor.

Factura fiscală, completată în conformitate cu Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017, se va elibera cumpărătorului mărfurilor/serviciilor, în situația prevăzută de art.117 alin.(3) din Codul fiscal, doar la solicitarea cumpărătorului.

3. (28.20.12)
    Care este modul de aplicare a TVA la efectuarea livrărilor de mărfuri/servicii, cu utilizarea certificatelor valorice cadou (vouchere cadou)?

Reieșind din prevederile art.93 p.3) și 4) din Codul fiscal, primirea de către comerciant a plății cu eliberarea certificatelor cadou, utilizate ulterior în calitate de mijloc de plată la procurarea mărfurilor, serviciilor nu reprezintă livrare de mărfuri/servicii.

Totodată, conform art.95 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal, obiect impozabil cu TVA constituie livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentînd rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova.

Astfel, primirea de către comerciant a plății pentru certificatele cadou, utilizate ulterior în calitate de confirmare a plății (integrală sau parțială), pentru livrarea ulterioară de mărfuri/servicii se califică ca plată efectuată anticipat (în avans).

Conform art.108 alin.(5) din Codul fiscal, dacă factura fiscală este eliberată sau plata este primită pînă la momentul efectuării livrării, data livrării se consideră data eliberării facturii fiscale sau data primirii plăţii, în dependenţă de ce are loc mai înainte.

Deci, pentru situațiile în care plata este primită pînă la momentul efectuării livrării, obligația privind TVA apare la data primirii plăţii în avans, cu ajustarea acesteia, după caz, la momentul efectuării livrării.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...