37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 189 din 22.04.2019

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 189 din 22.04.2019

23.04.2019
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (37.34)
    Au obligația fondatorii întreprinderilor individuale - rezidenți ai parcurilor pentru tehnologii informaționale de achitare a primei de asigurare obligatorie de asistență medicală (AOAM)?

În sistemul AOAM, asiguratul este o persoană fizică sau juridică obligată prin lege să asigure riscul propriu de a se îmbolnăvi și/sau riscul de a se îmbolnăvi al altor categorii de persoane a căror asigurare este de competența lui (art.4 alin.(2) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală nr.1585 din 27.02.1998).

Angajatorul asigură riscul de îmbolnăvire al persoanelor angajate (salariați) prin achitarea primei de AOAM în contribuție procentuală la salariu și alte recompense, iar persoanele angajate obligate să se asigure în mod individual, indicate în anexa nr.2 la Legea cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, nr.1593 din 26.12.2002 își asigură riscul propriu de a se îmbolnăvi, prin achitarea primei de AOAM în sumă fixă.

Din categoriile de plătitori ai primei de AOAM în sumă fixă fac parte persoanele fizice neangajate, cu domiciliul în Republica Moldova, fondatori de întreprinderi individuale (pct.1, lit.b) din anexa nr.2 la Legea nr.1593/2002). Excepție de la această normă fac doar persoanele cu dizabilități severe, accentuate sau medii și pensionarii.

În impozitul unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației în mărime de 7% din venitul din vânzări, se includ și […] primele de asigurare obligatorie de asistență medicală datorate de angajați și angajatori, iar celelalte impozite și taxe se achită de rezidenții parcurilor în modul general stabilit (art.15 din Legea nr.77/2016).

Astfel, fondatorul de întreprindere individuală neangajat, rezident al parcului pentru tehnologia informației urmează să achite prima AOAM în sumă fixă (Legea nr.1593/2002), în același timp, acesta urmează să achite pentru angajații săi prima AOAM sub formă de contribuție procentuală la salariu și alte recompense, datorate de angajați și angajatori, parte a impozitului unic, cu referire la plățile salariale efectuate angajaților (Legea nr.77/2016).

(Temei: explicațiile Companiei Naționale de Asigurări în Medicină nr.06-10/97/160 din 5 februarie 2019, scrisoarea MF nr.09/2-06/54 din 25 februarie 2019).

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...