37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 171 din 11.04.2019

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 171 din 11.04.2019

12.04.2019
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.15.67)
     Care este data eliberării facturii fiscale în cadrul realizării contractului de vînzare-cumpărare a bunului imobil în construcție?

Conform art.108 alin.(1) din Codul fiscal, data calculării obligației fiscale privind T.V.A. este data livrării. Data livrării se consideră data predării mărfurilor, prestării serviciilor, cu excepţia cazurilor stipulate la alin.(5)–(8).

În cazul livrării de bunuri imobiliare, potrivit alin.(3) din articolul menționat, data livrării se consideră data trecerii bunurilor imobiliare în proprietatea cumpărătorului la data înscrierii lor în registrul bunurilor imobiliare.

Dreptul de proprietate al cumpărătorului asupra bunului imobil în construcție, potrivit prevederilor art. 1172 alin (1) din Codul civil, este supus înregistrării provizorii în registrul bunurilor imobile.

Totodată, înregistrarea provizorie a dreptului de proprietate a cumpărătorului, conform art.1174 alin.(6) din Codul civil, se justifică, iar cumpărătorul devine proprietar necondiţionat al bunului imobil şi al cotei-părţi din părţile comune, prin actul de predare-primire semnat după darea în exploatare şi, în cazul rezervei proprietăţii, prin confirmarea emisă de către vînzător, în formă scrisă, despre achitarea a 95% din preţul total al contractului. În cazul justificării înregistrării provizorii, dreptul de proprietate al vînzătorului se radiază din registrul bunurilor imobile.

În temeiul normelor legislative menționate, data livrării bunului imobil în construcție este data justificării înregistrării provizorii prin actul de predare-primire semnat după darea în exploatare și trecerii bunurilor imobiliare în proprietatea necondiționată a cumpărătorului la data înscrierii lor în registrul bunurilor imobiliare.

Respectiv, factura fiscală în cadrul realizării contractului de vînzare-cumpărare a bunului imobil în construcție se va elibera la data înscrierii acestuia în registrul bunurilor imobiliare, cumpărătorul devinind proprietar necondiţionat al bunului imobil şi al cotei-părţi din părţile comune.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...