37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 159 din 15-04-2022

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 159 din 15-04-2022

19.04.2022
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...
 • 5 Impozitul pe bunurile imobiliare
 • 5.7 Achitarea impozitului
 • 5.7.1 Achitarea impozitului pentru bunurile imobiliare evaluate

Care este termenul de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare pentru bunurile imobiliare evaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării?

Termenul de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare este:
1) în cazul persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător:
- pentru bunurile imobiliare existente şi/sau dobândite până la data de 31 martie inclusiv a anului fiscal în curs - pînă la 30 iunie a anului curent;
- pentru bunurile imobiliare dobândite după data de 31 martie a anului fiscal în curs - pînă la 25 martie a anului următor anului de gestiune.
2) în cazul persoanelor juridice şi persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător, cu excepția celor indicate la pct. 3):
- pentru bunurile imobiliare existente şi/sau dobândite până la data de 25 septembrie inclusiv a anului fiscal în curs - nu mai târziu de data de 25 septembrie a anului curent;
- pentru bunurile imobiliare dobândite după data de 25 septembrie a anului fiscal în curs - nu mai tîrziu de 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune;
3) întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A. achită impozitul pe bunurile imobiliare pînă la 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune.

[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu modificările efectuate în Codul fiscal și Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056/2000 prin Legea nr.75/2022, Monitorul Oficial al R. Moldova, 2022, nr. 96, în vigoare din 01.04.2022]

 • 5 Impozitul pe bunurile imobiliare
 • 5.6 Calcularea impozitului pe bunurile imobiliare

Cine calculează impozitul pe bunurile imobiliare pentru persoanele fizice – cetățeni şi în ce termen se prezintă avizul de plată?

Impozitul pe bunurile imobiliare în cazul persoanelor fizice (cetățeni) se calculează anual de către serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale ale primăriilor, cu înştiinţarea acestora despre suma impozitului pe bunurile imobiliare ce urmează a fi achitată, în termen de:
      - până la 15 iunie a anului fiscal în curs, cu privire la impozitul calculat pentru bunurile imobiliare existente şi/sau dobândite pînă la 31 martie inclusiv a anului fiscal în curs;
      - cel tîrziu pînă la 1 februarie a anului următor anului fiscal de gestiune, cu privire la impozitul calculat pentru bunurile imobiliare dobândite după data de 31 mai.

[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu modificările efectuate în Codul fiscal și Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056/2000 prin Legea nr.75/2022, Monitorul Oficial al R. Moldova, 2022, nr. 96, în vigoare din 01.04.2022]

 • 5 Impozitul pe bunurile imobiliare
 • 5.7 Achitarea impozitului
 • 5.7.1 Achitarea impozitului pentru bunurile imobiliare evaluate

Care este termenul de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare pentru bunurile imobile evaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării în cazul persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător?

Persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător achită impozitul pe bunurile imobiliare la bugetele locale, conform amplasării obiectelor impunerii, după cum urmează:
- în cazul bunurilor imobiliare existente și/sau dobîndite pînă la 31 martie inclusiv a anului fiscal în curs - nu mai tîrziu de 30 iunie a anului curent;
- în cazul bunurilor imobiliare dobîndite după 31 martie a anului fiscal în curs - nu mai tîrziu de data de 25 martie a anului următor anului de gestiune.

[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu modificările efectuate în Codul fiscal și Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056/2000 prin Legea nr.75/2022, Monitorul Oficial al R. Moldova, 2022, nr. 96, în vigoare din 01.04.2022]

 • 5 Impozitul pe bunurile imobiliare
 • 5.7 Achitarea impozitului
 • 5.7.2 Achitarea impozitului pe bunurile imobiliare neevaluate

Care este termenul de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare pentru bunurile imobile neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării în cazul persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător?

Persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător achită impozitul pe bunurile imobiliare pentru clădirile și construcțiile care nu au fost evaluate de către organele cadastrale teritoriale în scopul impozitării, la bugetele locale, conform amplasării obiectelor impunerii, după cum urmează:
- în cazul bunurilor imobiliare existente și/sau dobîndite pînă la 31 martie inclusiv a anului fiscal în curs - nu mai tîrziu de data de 30 iunie a anului curent;
- în cazul bunurilor imobiliare dobîndite după 31 martie a anului fiscal în curs - pînă la 25 martie a anului următor a anului fiscal de gestiune.

[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu modificările efectuate în Codul fiscal și Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056/2000 prin Legea nr.75/2022, Monitorul Oficial al R. Moldova, 2022, nr. 96, în vigoare din 01.04.2022]

 • 5 Impozitul pe bunurile imobiliare
 • 5.7 Achitarea impozitului
 • 5.7.3 Achitarea impozitului funciar pentru terenurile neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării

Care este termenul de achitare a impozitului funciar pentru terenurile neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării de către persoanele juridice și persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător?

Persoanele juridice și persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător (cu excepția gospodăriilor țărănești (de fermier)) achită impozitul funciar pentru terenurile neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării, la bugetele locale, conform amplasării terenurilor, după cum urmează:
- pentru terenurile existente și/sau dobîndite pînă la 25 septembrie inclusiv a anului fiscal în curs – nu mai tîrziu de data de 25 septembrie a anului curent;
- pentru terenurile dobîndite după 25 septembrie a anului fiscal în curs – pînă la 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune.
Gospodăriile țărănești (de fermier)) achită impozitul funciar pentru terenurile neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării, la bugetele locale, conform amplasării terenurilor, astfel:
- pentru terenurile existente și/sau dobîndite pînă la 31 martie inclusiv a anului fiscal în curs – nu mai tîrziu de data de 30 iunie a anului curent;
- pentru terenurile dobîndite după 31 martie a anului fiscal în curs – pînă la 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune.
Întreprinzătorii individuali al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A. achită impozitul funciar în termen de pînă la 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune.

[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu modificările efectuate în Codul fiscal și Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056/2000 prin Legea nr.75/2022, Monitorul Oficial al R. Moldova, 2022, nr. 96, în vigoare din 01.04.2022]

 • 5 Impozitul pe bunurile imobiliare
 • 5.7 Achitarea impozitului
 • 5.7.3 Achitarea impozitului funciar pentru terenurile neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării

Care este termenul de achitare a impozitului funciar pentru terenurile neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării de către persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător?

Persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător achită impozitul funciar în bugetul local, conform locului amplasării terenurilor, după cum urmează:
- în cazul terenurilor existente și/sau dobîndite pînă la 31 martie inclusiv a anului fiscal în curs - nu mai tîrziu de data de 30 iunie a anului curent;
- în cazul terenurilor dobîndite după data de 31 martie a anului fiscal în curs - nu mai tîrziu de data de 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune.

[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu modificările efectuate în Codul fiscal și Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056/2000 prin Legea nr.75/2022, Monitorul Oficial al R. Moldova, 2022, nr. 96, în vigoare din 01.04.2022]

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...