37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 155 din 02.04.2019

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 155 din 02.04.2019

04.04.2019
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.15.66)
    Care agenţi economici, în conformitate cu prevederile Instrucțiunii privind modul de determinare şi aprobare a listei contribuabililor obligaţi de a utiliza factura fiscală electronică aprobată prin Ordinul SFS nr.645 din 30 noiembrie 2018, sunt obligaţi se utilizeze factura fiscală electronică (e-factura)?

Lista agenţilor economici obligaţi de a utiliza factura fiscală electronică (e-factura), a fost aprobată prin Ordinul SFS cu privire la aprobarea listei agenţilor economici obligaţi de a utiliza factura fiscală electronică (e-factura) nr. 124 din 15.03.2019, prezentul Ordin intră în vigoare la data de 01.04.2019, și poate fi vizualizat pe pagina web al SFS www.sfs.md, accesând comaptimentul – Contribuabili, subcompartimen- Lista agenților economici ce sunt obligați pentru a utiliza serviciile electronice.

2. (28.15.12)
    A fost pierdură factura fiscală, are dreptul entitatea de a trece în cont TVA aferentă, în baza copiei acestei facturi fiscale, autentificată notarial?

În conformitate cu prevederile art.11 alin. (1) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, faptele economice se contabilizează în temeiul documentelor primare, iar în cazul pierderii documente lor contabile, în temeiul art.17 alin. (4) din Legii contabilității și raportării financiare, entitatea este obligată să le restabilească în termen de 3 luni de la data constatării faptului respectiv.

Reieşind din prevederile legislative menţionate, în cazul necesităţii restabilirii exemplarului facturii fiscale care urmează a fi arhivată la cumpărător, de pe originalul exemplarului facturii fiscale ce a rămas la furnizorul mărfurilor (serviciilor) care a eliberat factura fiscală pierdută, se va face o copie.

Pe copia în cauză furnizorul trebuie să aplice ştampila sa, cu înscrierea menţiunii „în schimbul exemplarului eliberat anterior”.

După aceasta, copia urmează să fie autentificată notarial.

În cazul în care, agentul economic a autentificat notarial copia exemplarului facturii fiscale, acesta va beneficia de dreptul la trecerea în cont a sumelor TVA achitate sau care urmează a fi achitate pe valorile materiale, serviciile procurate.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2019].

3. (28.15.8)
    Care este procedura de restabilire exemplarului a facturii fiscale în cazul pierderii acestuia?

În conformitate cu prevederile art.11 alin. (1) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, faptele economice se contabilizează în temeiul documentelor primare, iar în cazul pierderii documente lor contabile, în temeiul art.17 alin. (4) din Legii contabilității și raportării financiare, entitatea este obligată să le restabilească în termen de 3 luni de la data constatării faptului respectiv.

Astfel, în cazul pierderii exemplarului al facturii fiscale, agentul economic este obligat să-l restabilească, fapt posibil şi prin legalizarea copiei unui alt exemplar al aceleaşi facturi, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Respectiv, documentul restabilit va justifica livrarea efectuată/procurare şi se va calcula obligaţia fiscală în partea ce ţine de TVA.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...