37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 152 din 01.04.2019

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 152 din 01.04.2019

02.04.2019
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

1. (37.33)
    Se efectuează recalculul impozitului pe venit al angajatului, prin excluderea sumei scutirilor de care a beneficiat acesta pe parcursul perioadei fiscale, în cazul în care acesta pe parcursul perioadei fiscale se angajează prin cumul în cadrul unei întreprinderi-rezident al parcului pentru tehnologii informaționale?

În conformitate cu prevederile art. 351 din Codul fiscal, persoanele fizice care, pe parcursul perioadei fiscale, au obţinut venituri impozitate conform cap. 1 titlul X din Codul fiscal sunt private de dreptul de a folosi scutirile conform art. 33, 34 şi 35 din Codul fiscal.

În cazul tranziției de la regimul standard de impozitare prevăzut de titlul II din Codul fiscal la regimul special prevăzut de titlul X capitolul 1 din Codul fiscal, angajatorii sunt obligați să efectueze recalculul impozitului pe venit al persoanelor angajate prin excluderea sumei scutirilor de care au beneficiat acestea (specificate la art. 33-35 din Codul fiscal) până la tranziția la regimul special (pct. 361 din capitolul IV al Regulamentului aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 697 din 22 august 2014).

Prin urmare, obligația de efectuare a recalculului impozitului pe venit al persoanelor angajate prin excluderea sumei scutirilor de care au beneficiat acestea, o au doar angajatorii care pe parcursul perioadei fiscale au trecut de la regimul general de impozitare la cel special.

Concomitent, potrivit pct. 22 din Regulamentul menționat, dacă pe parcursul anului fiscal se schimbă suma scutirilor la care are dreptul angajatul, acesta este obligat să prezinte angajatorului, în termen de 10 zile de la data efectuării schimbării.

Prin urmare, în situația în care persoana fizică pe parcursul perioadei fiscale se angajează prin cumul la o întreprindere rezident al parcului pentru tehnologii informaționale, dat fiind faptul că acesta nu va mai avea dreptul de a beneficia de scutiri conform art.33-35 din Codul fiscal, apare obligația acestuia de a prezenta angajatorului său, care nu este rezident al parcului pentru tehnologii informaționale, o cerere privind neutilizarea scutirilor la impozitul pe venit.

Totodată, menționăm că potrivit pct.28 din Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor fizice rezidente cetățeni ai Republicii Moldova, aprobat prin anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 693 din 11 iulie 2018, dacă pe parcursul perioadei fiscale contribuabilii care primesc venituri salariale de la rezidenții parcurilor din industria tehnologiei informației, au beneficiat de scutirile stabilite la art.33-35 din Codul fiscal, aceștia urmează să prezinte declarația cu privire la impozitul pe venit pentru recalcularea obligației la impozitul pe venit, cu excluderea scutirilor.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...