37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 136 din 25.03.2019

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 136 din 25.03.2019

28.03.2019
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.1.6.54)
    Urmează oare organizațiile sindicale să prezinte darea de seamă forma IPC18 cu indicele zero (0) în cazul în care acestea nu au angajați?

În conformitate cu prevederile art.1 din Legea sindicatelor nr.1129/ 2000 prin noțiunea „sindicate” se subînțelege asociații din care fac parte, pe principii benevole, persoane fizice unite după interese comune, inclusiv ce țin de activitatea lor, și constituite în scopul apărării drepturilor şi intereselor profesionale, economice, de muncă și sociale colective și individuale ale membrilor lor.

În temeiul prevederilor capitolului V din Legea nominalizată, cu persoanele alese în organele sindicale şi eliberate de la locul de muncă de bază se încheie contract individual de muncă pe durata mandatului acesteia.

Prin urmare, în cazul în care organizația sindicală are persoane angajate prin contract individual de muncă pe durata mandatului acesteia, potrivit art.92 alin.(2) din Codul fiscal, prezintă Serviciului Fiscal de Stat, până la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plățile, darea de seamă privind impozitul pe venit, privind primele de asigurare obligatorie de asistență medicală reținute şi contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate.

Formularul dării de seamă menționate (Forma IPC18) a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 126 din 4 octombrie 2017. În tabelul nr.3 din darea de seamă menționată contribuabilii urmează să declare contribuțiile de asigurări sociale și informația privind evidența nominală a asiguraților.

În același timp, art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 489-XIV din 08 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale, stabilește că angajatorii care în luna de gestiune nu calculează contribuții de asigurări sociale şi nu au angajați nu au obligația prezentării dării de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală şi a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru luna respectivă.

În cazul în care organizația sindicală, în luna de gestiune, nu a efectuat plăți în folosul persoanelor fizice, nu a calculat contribuții de asigurări sociale şi nu are angajați, pentru organizația în cauză nu apare obligația de a prezenta pentru luna respectivă darea de seamă (Forma IPC18).

2. (29.1.6.53)
    Va fi oare obligată societatea cu răspundere limitată, administratorul căreia este și unicul fondator, să prezinte darea de seamă forma IPC18 în cazul în care aceasta nu are angajați?

Potrivit prevederilor art.128 din Codul muncii și art.2 din Legea salarizării nr.847/2002, salariu reprezintă orice recompensă sau câștig evaluat în bani, plătit salariaților de către angajator sau de organul împuternicit de acesta, în temeiul contractului individual de muncă, pentru munca executată sau ce urmează a fi executată.

În acest context, ținând cont de caracterul sinalagmatic al contractului individual de muncă, care presupune existența a două părți (angajatorul și salariatul), în cazul fondatorului societății cu răspundere limitată care este concomitent și conducătorul (administratorul) unității respective, lipsește faptul prezenței angajatorului și a salariatului. În cazul menționat nu are loc încheierea contractului individual de muncă și, respectiv, lipsește faptul primirii salariului în sensul Codului muncii sau al Legii salarizării.

Prin urmare, societatea cu răspundere limitată, administratorul căreia este și unicul fondator, care în luna de gestiune nu achită plăți în folosul persoanelor fizice, nu calculează contribuii de asigurări sociale și nu are angajați, nu are obligația de a prezenta darea de seamă forma IPC18 pentru perioada de gestiune.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...