37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 128 din 20.03.2019

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 128 din 20.03.2019

22.03.2019
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.5.15)
    Ce tip de declarație cu privire la impozitul pe venit urmează să prezinte Asociațiile de cooproprietari în condominiu?

Conform prevederilor art. 52 alin.(1) din Codul fiscal, la organizaţii necomerciale sînt atribuite organizaţiile înregistrate în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi anume:

a) asociaţia obştească – conform Legii nr.837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti;

b) fundaţia – conform Legii nr.581-XIV din 30 iulie 1999 cu privire la fundaţii;

c) organizaţia filantropică – conform Legii nr.1420-XV din 31 octombrie 2002 cu privire la filantropie şi sponsorizare;

d) organizaţia religioasă – conform Legii nr.125-XVI din 11 mai 2007 privind libertatea de conştiinţă, de gîndire şi de religie;

e) partidele politice şi organizaţiile social-politice – conform Legii nr.294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice;

f) publicaţiile periodice şi agenţiile de presă – conform Legii presei nr.243-XIII din 26 octombrie 1994 şi Legii nr.221 din 17 septembrie 2010 privind deetatizarea publicaţiilor periodice publice.

Astfel, în sensul aplicării impozitului pe venit organizație necomercială este organizația care întrunește condițiile stabilite la art.52 alin.(1) din Cod.

Totodată, potrivit articolului 83 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, persoanele juridice rezidente, cu excepția autorităților publice şi instituțiilor publice, indiferent de prezența obligației privind achitarea impozitului sînt obligate să prezinte Declarația cu privire la impozitul pe venit.

Prin urmare, asociațiile de cooproprietari în condominiu urmează să prezintă Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru agenții economici (forma VEN12) aprobată prin ordinul Ministerului Finanțelor nr.153 din 22.12.2017 (cu modificările și completările ulterioare).

[Temei: Scrisoarea Ministerului Finanțelor nr. 09/2-13/22 din 28.01.2019]

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...