37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 127 din 27.02.2020

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 127 din 27.02.2020

28.02.2020
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.26.12)

    Care este modul de aplicare a TVA în cazul efectuării livrării de către întreprinderile declarate în proces de insolvabilitate conform Legii insolvabilității nr.149/2012, a proprietății până la 01.01.2020, pentru care achitarea are loc după 01.01.2020?

În conformitate cu art.95 alin.(2) lit.g), în redacția Legii nr.171 din 19.12.2019, livrarea proprietăţii de către întreprinderile, declarate în proces de insolvabilitate în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012, începînd cu 1 ianuarie 2020 nu constituie obiect impozabil cu TVA.

Conform prevederilor articolului 108 alineatele (2) și (3) din Codul fiscal, pentru mărfuri, data obligației fiscale se consideră data predării (transmiterii) mărfurilor cumpărătorului (beneficiarului), iar pentru bunurile imobiliare - data trecerii bunurilor imobiliare în proprietatea cumpărătorului la data înscrierii lor în registrul bunurilor imobiliare.

Astfel, dat fiind faptul, că livrarea proprietății a avut loc până la 01.01.2020, obligația fiscală a furnizorului – întreprinderea declarată în procedura de insolvabilitate, urma a fi calculată în conformitate cu alineatale (2) și (3) al art.108 din Codul fiscal, în vigoare de până la 01.01.2020.

2. (28.26.11)

    Care este modul de aplicare a TVA în cazul efectuării plății prealabile totale sau parțiale până la data de 01.01.2020 pentru proprietatea întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate conform Legii insolvabilității nr.149/2012, care se livrează după 01.01.2020?

Începând cu 1 ianuarie 2020 în conformitate cu art.95 alin.(2) lit.g), în redacția Legii nr.171 din 19.12.2019, livrarea proprietăţii de către întreprinderile declarate în proces de insolvabilitate în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012, nu constituie obiect impozabil cu TVA.

Pentru perioadele de până la 1 ianuarie 2020 potrivit art. 108 alin.(5) din Codul fiscal, dacă factura fiscală era eliberată sau plata era primită până la momentul efectuării livrării, data obligației de calculare a TVA de către furnizor se considera data eliberării facturii fiscale sau data primirii plății, în dependență de ce are loc mai înainte.

Conform art.108 alin.(9) din Codul fiscal, începând cu 1 ianuarie 2020, data obligaţiei fiscale la procurarea proprietăţii întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate începînd cu 1 ianuarie 2020 se consideră data efectuării plăţii, inclusiv a plăţii prealabile pentru proprietatea procurată, sau data primirii proprietăţii de către cumpărător, în funcţie de ce are loc mai înainte.

Astfel, la primirea plății prealabile până la momentul efectuării livrării proprietății întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate, furnizorul va aplica TVA la cota, prevăzută de art. 96 din Codul fiscal.

Luând în considerație, modificarea regimului fiscal la livrarea proprietății întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate, în cazul primirii de către furnizor a plăţii prealabile totale sau parţiale până la data de 01 ianuarie 2020, se aplică acel regim care era existent la momentul primirii plăţii, luând în consideraţie data apariţiei obligaţiei fiscale, stabilită prin art.108 alin.(5) din Codul fiscal, cu eliberarea ulterioară a facturii fiscale cumpărătorului, în care se indică taxa pe valoarea adăugată calculată.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...