37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 123 din 25-03-2022

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 123 din 25-03-2022

29.03.2022
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...
  • 29 Impozitul pe venit
  • 29.2 Persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător
  • 29.2.5 Declaraţia cu privire la impozitul pe venit

Care sunt metodele de prezentare a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET18)?

În temeiul art. 83 alin. (4) din Codul fiscal, în cazul persoanelor fizice (cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini şi apatrizi, inclusiv membri ai societăţilor şi acționari ai fondurilor de investiţii), Declaraţia cu privire la impozitul pe venit se completează conform modului stabilit de Ministerul Finanțelor și se prezintă Serviciului Fiscal de Stat nu mai târziu de data de 30 aprilie a anului următor anului fiscal de gestiune.   

Conform pct.(3) din Regulamentul privind modul de completare a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (formularul CET 18), aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.150 din 05.09.2018, Declarația poate fi completată de persoana fizică atât pe suport de hârtie, cât și în mod electronic.     

Astfel, Declarația poate fi depusă prin următoarele metode:   

Contribuabilul poate depune Declarația pe suport de hârtie:

- direct la Direcția deservire fiscală a Serviciului Fiscal de Stat, prin prezentarea buletinului de identitate sau a unui alt document ce confirmă identitatea. Confirmarea despre recepționarea declarației servește recipisa eliberată de către funcționarul fiscal responsabil de primirea Declarațiilor;

- expediată prin intermediul oficiului poștal cu aviz recoamndat. Data prezentării acesteia se va considera data de pe ștampila aplicată de către oficiul poștal care a efectuat transmiterea, iar confirmarea despre recepția declarației este avizul poștal de recepție.     

Declarația prezentată pe suport de hârtie se completează cu cerneală sau cu pixul, înscriind cu majuscule, citeț şi corect, datele prevăzute de formular.     

Declarația prezentată în mod electronic poate fi depusă utilizând resursele informaționale ale Sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat, în modul prevăzut de instrucțiunile întocmite de acesta:

- prin intermediul „Cabinetului personal al contribuabilului” serviciul „Declarație electronică", fiind accesat pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat. Declarația se consideră recepționată dacă persoana fizică primește notificarea de acceptare a acesteia prin recipisa electronică de confirmare a acceptării în sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat;

- la adresa de email a Serviciului Fiscal de Stat (mail@sfs.md), cu respectarea cerințelor de semnare electronică a documentului în corespundere cu Legea privind semnătura electronică și documentul electronic nr. 91/2014. Declarația se consideră recepționată din momentul expedierii acesteia de către contribuabil, doar în cazul în care este aplicată semnătura electronică a contribuabilului pe documentul transmis. Confirmare despre recepționarea declarației o constituie notificarea recepționată la emailul de expediere.     

În cazul în care contribuabilul/reprezentantul/reprezentantul legal optează pentru prezentarea Declarației în formă scanată semnată olograf, aceasta se remite la adresa de e-mail: cet@sfs.md . Odată cu remiterea Declarației prin intermediul poștei electronice menționate, urmează a fi indicate în mod obligatoriu datele de contact, pentru a fi posibilă contactarea persoanei de către funcționarul fiscal responsabil, pentru confirmarea identității.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...