37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 110 din 15-03-2022

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 110 din 15-03-2022

17.03.2022
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...
  • 10 Patenta de întreprinzător
  • 10.2 Eliberarea patentei de întreprinzător

Unde poate fi eliberată patenta, pentru care perioadă şi ce este necesar pentru aceasta?

În conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător, solicitantul/titularul care dorește să i se elibereze patenta poate depune o cerere la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărui rază își are domiciliul sau preconizează să își desfășoare activitatea.

La cerere se anexează documentele care confirmă achitarea contribuției de asigurare socială de stat pentru întreaga perioadă solicitată de desfășurare a activității în baza patentei de întreprinzător sau actele care confirmă scutirea de plata contribuției și documentele care confirmă statutul de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală.

De rînd cu cererea de eliberare a patentei, pentru genurile de activitate corespunzătoare poziţiilor din anexa la Legea nr. 93/1998:
     - 2.5. Masaj, servicii de îngrijire a bolnavilor şi alte servicii medicale, acordate de către personalul medical inferior;
     - 2.6. Servicii veterinare, zootehnice;
     - 2.12. Predarea limbilor străine (instruire individuală sau în grupe cu un număr de pînă la 20 persoane);
     - 2.13. Predarea şi meditarea diferitelor discipline, cu excepţia muzicii, coregrafiei şi artelor plastice (instruire individuală sau în grupe cu un număr de pînă la 20 persoane);
     - 2.14. Predarea muzicii, coregrafiei şi artelor plastice (instruire individuală sau în grupe cu un număr de pînă la 20 persoane);
     - 2.15. Organizarea de diferite secţii pe interese, inclusiv de cultură fizică, pentru copii de pînă la 16 ani (în grupe de pînă la 20 persoane);
     - 2.16. Organizarea de diferite secţii pe interese, inclusiv de cultură fizică, pentru adulţi (în grupe de pînă la 20 persoane);
     - 2.49. Servicii de ghidaj turistic prestate de către ghizi de turism, inclusiv cu transport propriu, solicitantul urmează să prezinte copia de pe diplomă sau de pe alt act privind studiile, ce confirmă nivelul de calificare necesar pentru desfăşurarea genurilor de activitate respective, precum şi actele ce confirmă activitatea de muncă anterioară.

Totodată, în cazul desfăşurării activităţilor menţionate la poziţia 2.50. Servicii de cazare şi masă prestate de proprietarii caselor rurale, urmează a se anexa copia extrasului din registrul bunurilor imobile sau din registrul de evidenţă a gospodăriilor populaţiei aferente casei rurale care va fi folosită în cadrul activităţii respective.

Împreună cu toate actele necesare, în vederea primirii patentei este necesar de a prezenta şi documentul care confirmă achitarea taxei pentru patentă la contul bugetului local aferent locului preconizat pentru desfăşurarea activităţii în baza patentei.

Taxa respectivă urmează a fi achitată pentru întreaga perioadă solicitată de desfășurare a activității în baza patentei, care poate constitui o lună sau un termen mai mare.

[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Legii nr. 91 din 11.06.2020, în vigoare din 26.07.2020 și Legii nr. 17 din 04.03.2021, în vigoare din 02.04.2022]

  • 6 Taxele locale
  • 6.17 Taxa pentru salubrizare
  • 6.17.4 Calcularea taxei

De către cine și cum se calculează taxa pentru salubrizare?

Taxa pentru salubrizare se calculează de către organele împuternicite de autoritatea administraţiei publice locale, în funcţie de numărul de persoane fizice înscrise la adresa declarată ca domiciliu şi cota taxei stabilită de către autoritatea administraţiei publice locale (art. 293 alin. (2) din Codul fiscal).

[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Legii nr. 204 din 24.12.2021, în vigoare din 01.01.2022]

  • 8 Taxele rutiere
  • 8.2 Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova
  • 8.2.6 Achitarea taxei

Este obligată persoana juridică, în a cărei posesie se află autovehicule înmatriculate în Republica Moldova, neexploatate provizoriu în decursul unui an calendaristic, să calculeze și să achite taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova?

Potrivit art. 340 alin. (1) din Codul fiscal, perioada fiscală a taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova este anul calendaristic.

Totodată, conform art. 341 alin. (5) din Codul fiscal, taxa nu se achită pentru autovehiculele rebutate, precum şi pentru cele neexploatate provizoriu, scoase din circulaţie sau cele radiate din evidenţa organelor abilitate cu ţinerea evidenţei autovehiculelor.

Astfel, pentru autovehiculele neexploatate provizoriu în decursul întregului an calendaristic, contribuabilul – subiect al impunerii nu este obligat să calculeze și să achite taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...