37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 108 din 11.03.2019

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 108 din 11.03.2019

18.03.2019
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.1.6.50)
    Cum urmează a fi prezentate Darea de seamă fiscală unificată pentru anul 2018 de către întreprinzătorul individual și gospodăria ţărănească (de fermier)?

Potrivit art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal nr. 1164/1997 sînt obligaţi să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit, distinct, pentru etapa I şi, respectiv, etapa a II-a a perioadei fiscale 2018 persoanele fizice care sînt rezidenţi ai Republicii Moldova şi au obligaţii privind achitarea impozitului pentru etapa I şi, respectiv, etapa a II-a a perioadei fiscale 2018.

Totodată, conform art. 49 alin. (2) lit.a) din Legea menționată cu excepţia cazurilor prevăzute la art.83 alin.(5)–(10) din Codul fiscal, declaraţiile cu privire la impozitul pe venit se prezintă Serviciului Fiscal de Stat nu mai tîrziu de data de 25 martie 2019 în cazul formelor organizatorice rezidenţi cu statut de persoană fizică, potrivit legislaţiei.

Potrivit art. 83 alin. (11) din Codul fiscal prin derogare de la prevederile art.83 alin.(2) lit.d) din Codul fiscal, întreprinzătorul individual sau gospodăria ţărănească (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi pe parcursul întregii perioade fiscale nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de TVA prezintă, nu mai tîrziu de data de 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă fiscală unificată (declaraţie) cu privire la impozitul pe venit.

Prin Ordinul SFS nr.456 din 08 septembrie 2018 a fost aprobată Darea de seamă unificată /(Declaraţie) (Formularul UNIF18). Potrivit pct. 2.1 din Ordinul menționat pentru determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit pentru perioada fiscală 2018 şi perioadele fiscale ulterioare, darea de seamă unificată se prezintă distinct, după cum urmează:

a) Darea de seamă fiscală unificată/(Declaraţie) (Forma UNIF14), aprobată prin Ordinul IFPS nr.1804 din 30 decembrie 2014 privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Forma UNIF14) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.11-21, art.115) - pentru etapa I;

b) Darea de seamă fiscală unificată/(Declaraţie) (Formularul UNIF18), aprobată conform prezentului ordin - începînd cu etapa II.

Prin urmare, întreprinzătorul individual și gospodăria ţărănească, în perioada fiscală 2018, pentru etapă I vor prezenta Darea de seamă fiscală unificată/(Declaraţie) (Forma UNIF14),iar pentru etapa II Darea de seamă fiscală unificată/(Declaraţie) (Formularul UNIF18).

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...