37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 08 din 11.01.2019

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 08 din 11.01.2019

18.01.2019
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.1.12.6)
    Care este termenul de prezentare a Declarației cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12), pentru contribuabili care și-au modificat perioada fiscală?

Conform art.121 alin.(4) din Codul fiscal, pentru agenţii economici care au dreptul, în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii, să aplice o perioadă de gestiune diferită de anul calendaristic, perioada fiscală privind impozitul pe venit corespunde cu perioada de gestiune pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare. În acest caz, perioada fiscală constituie o perioadă de oricare 12 luni consecutive.

Perioada fiscală menţionată, se va modifica ulterior doar dacă perioada de gestiune pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare este modificată în corespundere cu prevederile Legii contabilităţii.

Conform prevederilor art. 83 alin.(2) lit. c) din Codul fiscal, persoanele juridice rezidente sunt obligate să prezinte Declarația cu privire la impozitul pe venit. Potrivit alin.(4) al aceluiași articol Declarația cu privire la impozitul pe venit se prezintă Serviciului Fiscal de Stat nu mai târziu de data de 25 a lunii a treia după finele perioadei fiscale de gestiune.         Respectiv, contribuabilii care și-au modificat perioada fiscală în corespundere cu art.121 alin.(4) din Codul fiscal, nu mai târziu de data de 25 a lunii a treia după finele perioadei fiscale de gestiune.

2. (29.2.6.30)
    Cum urmează a se aplica prevederile art.901 alin.(33) din Codul fiscal, pentru persoanele fizice care au obținut cîștiguri de la campaniile promoţionale pe parcursul etapei II a perioadei fiscale 2018?

Conform art. 901 alin. (33) din Codul fiscal, fiecare plătitor de cîştiguri urmează să reţină şi să verse la buget un impozit în mărime de 12% din cîştigurile de la campaniile promoţionale în partea în care valoarea fiecărui cîştig depăşeşte mărimea scutirii personale stabilite la art.33 alin.(1).

Totodată, potrivit art.20 lit. p1 din Codul fiscal, în sursele de venit neimpozabile sunt incluse cîştigurile de la loterii şi/sau pariuri sportive.

Potrivit art. 33 alin. (1) din Cod stabilește că, fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire personală în sumă de 24 000 lei pe an, începînd cu data de 01.10.2018.

Prin urmare, plătitorii de cîştiguri urmează să reţină şi să verse la buget impozit din cîștigurile în partea în care valoarea fiecărui cîştig depăşeşte mărimea scutirii personale, în sumă de 24 000 lei pe an, începînd cu data de 01.10.2018.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...