37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 03 din 09.01.2020

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 03 din 09.01.2020

13.01.2020
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

1.(10.2.3)

    Ce informație se indica în cererea de eliberare a patentei de întreprinzător?

În cererea de eliberare a patentei de întreprinzător se indica următoarea informație: a) prenumele, numele şi domiciliul solicitantului; b) genul de activitate de întreprinzător pentru exercitarea căreia se solicită eliberarea sau prelungirea patentei; c) durata patentei; d) tipul mijlocului de transport şi numărul de înmatriculare al acestuia, dacă se prevede că acest mijloc de transport va fi utilizat la desfăşurarea activităţii menţionate. (art. 4 alin. (2) al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998).  

Arhiva

2.(10.1.29)

    Ce obligații are deținătorul patentei de întreprinzător?

Deținătorul patentei de întreprinzător are următoarele obligații:

a) să respecte ordinea stabilită de desfăşurare a activităţii indicate în patentă, normele sanitare, normele de protecţie contra incendiilor, să îndeplinească alte cerinţe ce se referă la genul de activitate respectiv, iar pentru desfăşurarea activităţii indicate la compartimentul 1 din anexa la Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998, să aibă documentele primare de provenienţă a mărfii;

b) să desfăşoare activitatea de comerț numai în locurile permise în aceste scopuri de regulamentul de desfăşurare a activităţilor de comerţ în localitatea respectivă, aprobat de consiliul local;

c) să respecte drepturile şi interesele consumatorilor;

d) să afişeze patenta sau copia ei, autentificată de notar, într-un loc vizibil la locurile unde îşi desfăşoară activitatea de întreprinzător, iar în caz de necesitate să o prezinte la cererea organului de control sau a consumatorilor. (art. 3 alin. (7) al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998)

[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr. 153 din 01.07.2016, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 215-216 din 10.08.2018, în vigoare 19.07.2016]

Arhiva

3.(10.1.28)

    Se va retine impozitul pe venit la sursa de plata conform cu art. 90 alin.(2) din Codul fiscal, în cazul în care plata se va efectua titularului patentei de întreprinzător?

Dacă plățile sînt efectuate titularilor patentei de întreprinzător, din acestea nu se va retine, în prealabil, ca parte a impozitului pe venit, conform art.90 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal.

Drept temei servește patenta de înreprinzător pentru desfășurarea activității în domeniul serviciilor pentru care sa efectuat plata (cu condiția ca termenul valabilității patentei de întreprinzător nu a neexpirat ) si serviciul prestat coincide cu genul de activitate indicat în patenta de întreprinzător, prezintă de către deținătorul patentei de întreprinzător.(Cap. I pct. 9 din anexa 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 693 din 11.07.2018, art.3 alin. 3 al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998).

[Modificările operate în temeiul aprobării Hotărîrii Guvernului nr. 693 din 11.07.2018, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 295-308 din 10.08.2018, în vigoare 10.09.2018]         

Arhiva

4.(10.1.27)

    Este obligat deținătorul patentei de întreprinzător sa folosească echipamentelor de casa si control?

Nu, deținătorul patentei de întreprinzător nu este obligat sa folosească echipamentele de casa si control, deoarece activitatea desfășurată în baza patentei de întreprinzător este inclusă în lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără aplicarea echipamentelor de casa si control.(pct. 8 din Anexa la Regulamentul cu privire la exploatarea echipamentelor de casă şi de control pentru efectuarea decontărilor în numerar şi/sau prin alt instrument de plată, Anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr. 141 din 27.02.2019).

[Modificările operate în temeiul aprobării Hotărîrii Guvernului nr. 141 din 27.02.2019, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 94-99 din 15.03.2019, în vigoare 15.04.2019]

Arhiva

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...