37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 561 din 20.10.2018

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 561 din 20.10.2018

22.10.2018
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

1.(28.22.8)
    Se permite restituirea TVA în baza art. 1011 din Codul fiscal, la investiţiile (cheltuielile) capitale în active biologice imobilizate inclusiv şi cele imature?

Restituirea TVA la investiţii capitale este reglementată de art.1011 din Codul fiscal şi Regulamentul privind restituirea TVA, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.93 din 01.02.2013.

Potrivit art. 93 pct. 18) din Codul fiscal, investiţiile (cheltuielile) capitale reprezintă costuri şi cheltuieli suportate de către agentul economic în legătură cu crearea şi/sau procurarea mijloacelor fixe şi a imobilizărilor necorporale destinate utilizării în procesul de producţie (prestare servicii/executare lucrări), care nu se reflectă în rezultatele perioadei curente, dar urmează a fi atribuite la majorarea valorii mijloacelor fixe şi imobilizărilor necorporale.

În conformitate cu prevederile art.4 din S.N.C. ,, Imobilizări Necorporale şi Corporale” aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.118 din 06.08.2013 privind aprobarea Standardelor Naţionale de Contabilitate, imobilizări corporale sunt imobilizări sub formă de mijloace fixe, terenuri, imobilizări corporale în curs de execuţie şi resurse minerale.

Conform prevederilor pct.13 subpct.1) din S.N.C. ,,Particularitățile contabilității în agricultură”, active biologice imobilizate sunt activele biologice mature care asigură obţinerea multiplă a produselor agricole şi/sau a activelor biologice adiționale pe parcursul unei perioade ce depășește un an (de exemplu, viile, livezile, plantaţiile de pomușoare roditoare, culturi multianuale de flori, de furaje, legumicole, vacile, ovinele, porcinele, cabalinele adulte) precum şi activele biologice imature care se află în perioada de pregătire spre utilizare după destinaţie (de exemplu, viile şi livezile plantate, pînă la transferarea lor în categoria pe rod).

Totodată, potrivit prevederilor pct.15 din Standardul menționat, costurile de plantare, creştere şi îngrijire a plantaţiilor perene pînă la transferarea pe rod se contabilizează ca majorare a activelor biologice imobilizate în curs de execuţie şi diminuare a stocurilor, costurilor activităţilor auxiliare, costurilor indirecte de producţie, majorare a datoriilor curente şi amortizării imobilizărilor necorporale şi corporale etc.

Reieșind din noțiunile reglementate nemijlocit în Titlul III al Codului fiscal, în vederea atribuirii cheltuielilor suportate la investiții (cheltuieli) capitale, este necesar să se respecte cumulativ următoarele condiții:

- costurile şi cheltuieli sunt suportate de către agentul economic în legătură cu crearea şi/sau procurarea mijloacelor fixe;

- mijlocul fix este destinat utilizării în procesul de producție (prestare servicii/executare lucrări);

- costurile şi cheltuielile suportate nu se reflectă în rezultatele perioadei curente;

- costurile și cheltuielile urmează a fi atribuite la majorarea valorii mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale.

Astfel, restituirea TVA aferentă investițiilor (cheltuielilor) capitale în active biologice imobilizate inclusiv şi cele imature nu va fi acceptată în cazul în care costurile şi cheltuielile suportate în legătură cu crearea şi/sau procurarea acestora nu vor corespunde cerințelor specificate mai sus.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017 (publicată în Monitorul Oficial nr.464-470 din 29.12.2017, art.808), în vigoare din data de 01.01.2018 ]

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...