37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 558 din 19.10.2018

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 558 din 19.10.2018

22.10.2018
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

1.(8.2.7.11)
    Care este modul de completare a formularul dării de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (Forma TFD 19)?

Formularul dării de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (Forma TFD 19) se completează conform Instrucțiunii privind modul de întocmire şi prezentare a Dării de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (Forma TFD 19), aprobate prin Ordinul SFS nr. 406 din 8 august 2018.

2. (8.2.7.10)
    În baza cărui formular, declară obligațiile fiscale la taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, întreprinderile individuale, gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA, pentru perioada fiscală aferentă anului 2018?

Pentru perioada fiscală aferentă anului 2018, întreprinderile individuale, gospodăriile ţărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi pe parcursul întregii perioade fiscale nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de TVA, care au obligații fiscale la taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, prezintă Darea de seamă fiscală unificată/(Declaraţie) (Formular UNIF18), cu completarea tabelelor nr. 6 și 7 la anexa nr. 1, aprobată prin Ordinul SFS nr. 456 din 08.09.2018.

3. (8.2.7.9)
    În baza cărui formular se prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, începînd cu perioada fiscală aferentă anului 2018?

Începînd cu perioada fiscală aferentă anului 2018 persoanele juridice și persoanele fizice, care practică activitate de întreprinzător – posesori de autovehicule prezintă Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (Forma TFD19), aprobată prin Ordinul SFS nr. 406 din 8 august 2018 privind aprobarea formularului tipizate al Dări de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (Forma TFD 19).

4. (8.2.7.8)
    Cînd se prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova?

Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se prezintă de către subiecții impunerii anual, pînă la data de 25 ianuarie a anului următor anului fiscal de gestiune.

5. (6.7.2.2)
    Cine are obligația de achitare a taxei de piață, în cazul în care terenurile, clădirile și construcțiile amplasate pe teritoriul pieței aparțin sau se află în proprietatea altor persoane, decît administratorul pieței?

Administratorii pieţelor au obligațiile de achitare a taxei de piață, indiferent de faptul cui și cu care drept aparțin suprafaţele de teren, pe care funcționează piaţa (conform autorizaţiei de funcţionare, eliberată de autoritatea administraţiei publice locale) şi bunurile imobiliare (clădiri, construcţii şi alte obiecte legate solid de pamînt) amplasate pe teritoriul acesteia (art. 290, lit. f) și col. 2 lit. f) din anexa la titlul VII din Codul fiscal).

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...