37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 555 din 19.10.2018

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 555 din 19.10.2018

22.10.2018
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

1. (29.4.8)
    La invitaţia entităţii în Republica Moldova sosesc specialişti străini, care furnizează diverse servicii (consultaţii referitor la procesul de producere, calitatea producţiei, semnarea contractelor, auditul firmei etc.). Întreprinderea pentru aceste servicii acordă nerezidenţilor cazarea şi alimentarea pe cont propriu. Se consideră oare aceste plăţi achitate în folosul nerezidenţilor ca cheltuieli de reprezentanţă şi se permit oare ele la deduceri?

În conformitate cu prevederile pct. 51 din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 693 din 11.07.2018, la cheltuieli de reprezentanţă, ce ţin de activitatea de întreprinzător a entităţii se raportează doar cheltuielile suportate pentru primirea delegaţiilor, atît în Republica Moldova, cît şi în afara Republicii Moldova, ce contribuie la buna desfăşurare a activităţii de întreprinzător şi includ:

1) cheltuielile pentru primirea oficială a delegaţiilor, inclusiv a celor străine, pentru încheierea diverselor acorduri, contracte etc.;

2) cheltuielile pentru frecventarea manifestărilor culturale şi reprezentaţiilor teatralizate în procesul de negocieri ale unor acorduri în scop antreprenorial;

3) cheltuielile de transport în timpul primirii delegaţiilor conform programului stabilit;

4) cheltuielile pentru achitarea serviciilor traducătorilor neîncadraţi în personalul întreprinderii;

5) cheltuielile pentru trataţii în timpul şi locul unde decurg negocierile de afaceri şi manifestările culturale respective;

6) сadouri/suvenire în mărimea ce nu depăşeşte 2% din suma scutirii personale anuale, pentru fiecare persoană, primită în delegaţie/deplasare realizată conform programului.

Astfel, conform prevederilor Hotărîrii menţionate, cheltuielile privind cazarea şi alimentarea persoanelor nerezidente nu se atribuie la cheltuieli de reprezentanţă.

Totodată, conform prevederilor art. 24 alin.(1) din Codul fiscal, cheltuielile privind cazarea şi alimentarea persoanelor nerezidente nu sunt permise la deduceri. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Hotărîrii Guvernului nr. 693 din 11.07.2018 (publicată în Monitorul Oficial nr.295-308 din 10.08.2018) și abrogării Hotărîrii Guvernului nr. 130 din 06.02.1998]

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...