37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 554 din 18.10.2018

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 554 din 18.10.2018

22.10.2018
(2 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

1. (28.22.23)

De ce acte trebuie să dispună subiecţii impozabili în scopul confirmării dreptului la restituirea TVA pentru investiţiile (cheltuielile) capitale efectuate în cadrul realizării proiectelor de parteneriat public-privat de interes naţional?

Potrivit prevederilor pct. 32 subpunctul 151) din Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 93 din 01.02.2013, în scopul confirmării dreptului la restituirea TVA pentru investiţiile (cheltuielile) capitale efectuate în cadrul realizării proiectelor de parteneriat public-privat de interes national subiectul impozabil trebuie să dispună de:

a) contractele încheiate în cadrul proiectelor de parteneriat public-privat de interes naţional;

b) la procurarea pe teritoriul Republicii Moldova a valorilor materiale, serviciilor utilizate pentru efectuarea investiţiilor – facturile fiscale şi documentele de plată ce confirmă achitarea prin cont bancar a valorii procurărilor în cauză, inclusiv TVA, iar în cazul investiţiilor (cheltuielilor) capitale în clădiri – suplimentar la documentele specificate la lit.a), c) şi d), subiectul trebuie să dispună de documentele ce atestă executarea lucrărilor – proces-verbal de executare/recepţionare a lucrărilor (acte de primire-predare);

c) la procurarea valorilor materiale de la nerezidenţi sau de la persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova, dar care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, utilizate pentru efectuarea investiţiilor – documentele de plată ce confirmă achitarea TVA prin cont bancar la Serviciul Vamal;

d) la beneficierea de servicii de la persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova, dar care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, utilizate pentru efectuarea investiţiilor – documentele ce atestă achitarea prin cont bancar a TVA aferentă procurării lor la bugetul public naţional, precum şi documentele ce atestă beneficierea de aceste servicii.

2. (28.22.22)

Are dreptul agentul economic să solicite suplimentar restituirea TVA pentru perioadele fiscale pentru care anterior s-a efectuat restituirea?

Potrivit prevederilor pct.30 din Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 93 din 01.02.2013, subiectul impozabil are dreptul la restituirea sumei TVA solicitată suplimentar pentru perioadele fiscale pentru care anterior s-a efectuat restituirea TVA, la îndeplinirea următoarelor condiţii:

1) suma solicitată suplimentar spre restituire este în limita valorii minime a depăşirii TVA aferentă procurărilor faţă de TVA aferentă livrărilor, înregistrată în perioadele fiscale, începînd cu perioada fiscală pentru care se solicită suplimentar restituirea pînă la ultima perioadă fiscală, pentru care este prezentată ultima declaraţie privind TVA;

2) lipseşte obligaţia de achitare a TVA la buget începînd cu perioada fiscală pentru care se solicită suplimentar restituirea TVA pînă la perioada fiscală în care se depune cererea de restituire a TVA;

3) la momentul iniţierii controlului tematic pe marginea cererii suplimentare de restituire a TVA pentru livrările (investiţiile) efectuate: 

a) pînă la 1 ianuarie 2018 – TVA aferentă procurărilor este achitată prin intermediul contului bancar;

b) după 1 ianuarie 2018 – TVA aferentă procurărilor este achitată.

3.(4.9.34)

Persistă dreptul la restituirea accizelor la persoanele care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi nu sînt înregistrate ca subiecţi ai impunerii cu accize?

Potrivit art. 125 alin. (6) din Codul fiscal, exportarea mărfurilor de către persoane fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi care nu sînt subiecţi ai impunerii se permite fără dreptul la restituirea sumelor accizelor la mărfurile supuse accizelor expediate (transportate) pentru export. 4. (4.9.18)

Cum se determină spre restituire suma accizelor aferente mărfurilor supuse accizelor exportate în baza contractului de mandat?

Potrivit pct.14 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1123 din 28 septembrie 2006, suma accizelor, prevăzută spre restituire pentru exportul mărfurilor supuse accizelor efectuat în condiţiile contractului de mandat, se determină ca sumele accizelor trecute în cont, în conformitate cu art.125 alin.(1) din Codul fiscal, aferente materiei prime utilizate la prelucrarea/fabricarea producţiei exportate.

Trecerea la cont a accizelor se permite numai în limita cantităţii de mărfuri supuse accizelor folosite la prelucrarea şi/sau fabricarea altor mărfuri supuse accizelor, la expedierea (transportarea) lor ulterioară şi în cazul prezenţei documentelor ce confirmă achitarea accizelor la mărfurile supuse accizelor utilizate.

În cazul în care mărfurile supuse accizelor sînt depuse la maturare, antrepozitarului autorizat i se permite trecerea în cont a accizului în limitele cantităţii de mărfuri supuse accizelor, utilizate la fabricarea de mărfuri similare supuse accizelor, la momentul expedierii (transportării) acestor mărfuri similare supuse accizelor din antrepozitul fiscal şi în cazul prezenţei documentelor ce confirmă achitarea accizelor la mărfurile supuse accizelor.

5. (4.9.17)

Cum se determină spre restituire suma accizelor aferente mărfurilor supuse accizelor ce s-au exportat de antrepozitar autorizat în mod independent?

Potrivit pct.14 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1123 din 28 septembrie 2006, suma accizelor, prevăzută spre restituire pentru exportul mărfurilor supuse accizelor efectuat în mod independent în baza contractului de vânzare-cumpărare, se determină ca sumele accizelor trecute în cont, în conformitate cu art.125 alin.(1) din Codul fiscal, aferente materiei prime utilizate la prelucrarea/fabricarea producţiei exportate.

Trecerea la cont a accizelor se permite numai în limita cantităţii de mărfuri supuse accizelor folosite la prelucrarea şi/sau fabricarea altor mărfuri supuse accizelor, la expedierea (transportarea) lor ulterioară şi în cazul prezenţei documentelor ce confirmă achitarea accizelor la mărfurile supuse accizelor utilizate.

În cazul în care mărfurile supuse accizelor sînt depuse la maturare, antrepozitarului autorizat i se permite trecerea în cont a accizului în limitele cantităţii de mărfuri supuse accizelor, utilizate la fabricarea de mărfuri similare supuse accizelor, la momentul expedierii (transportării) acestor mărfuri similare supuse accizelor din antrepozitul fiscal şi în cazul prezenţei documentelor ce confirmă achitarea accizelor la mărfurile supuse accizelor.

6. (4.9.16)

Ce documente urmează a fi prezentate pentru posibilitatea beneficierii de restituire a accizelor aferente mărfurilor supuse accizelor exportate în baza contractului de comision?

Potrivit pct.13 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1123 din 28 septembrie 2006, pentru exportul mărfurilor supuse accizelor, efectuat în condiţiile contractului de comision, dreptul la restituirea accizelor apare la antrepozitarul autorizat – comitent.

Pentru confirmarea dreptului la restituirea accizelor, antrepozitarul autorizat – comitent trebuie să prezinte în termenele stabilite de SFS următoarele documente:

- contractul de comision şi copia contractului între comisionar şi partenerul străin cu privire la livrarea mărfurilor supuse accizelor în numele antrepozitarul autorizat – comisionar;

- documentele de plată şi extrasul băncii (dacă aceasta rezultă din condiţiile contractului) care confirmă încasarea de facto pe contul comitentului a sumei rezultate din vînzarea mărfurilor supuse accizelor partenerului străin (în condiţiile efectuării achitărilor prin conturile bancare ale comitentului). În cazul în care decontările cu comitentul se efectuează în expresie naturală, se prezintă documentele care confirmă efectuarea acestor achitări;

- în cazul efectuării achitărilor prin conturile bancare ale comisionarului:

copiile documentelor de plată şi extrasul băncii (dacă aceasta rezultă din condiţiile contractului) care confirmă încasarea de facto pe contul comisionarului a sumei rezultate din vînzarea mărfurilor supuse accizelor partenerului străin, autentificate prin semnătura comisionarului. În cazul în care decontările cu comisionarul se efectuează în expresie naturală, se prezintă copiile documentelor care confirmă efectuarea acestor achitări, autentificate prin semnătura comisionarului;

documentele de plată şi extrasele bancare care confirmă achitarea cu comitentul, în cazul în care decontările cu comitentul se efectuează în expresie bănească. În cazul în care decontările cu comitentul se efectuează în expresie naturală, se prezintă documentele care confirmă efectuarea acestor achitări.

7. (4.9.15)

Ce documente urmează a fi prezentate pentru posibilitatea beneficierii de restituire a accizelor aferente mărfurilor supuse accizelor exportate în baza contractului de mandat?

Potrivit pct.12 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1123 din 28 septembrie 2006, pentru exportul mărfurilor supuse accizelor, efectuat în condiţiile contractului de mandat, dreptul la restituirea accizelor apare la antrepozitarul autorizat – mandant.

Pentru confirmarea dreptului la restituirea accizelor, antrepozitarul autorizat – mandant trebuie să prezinte în termenele stabilite de SFS următoarele documente:

- contractul de mandat şi copia contractului între mandatar şi partenerul străin cu privire la livrarea mărfurilor supuse accizelor în numele antrepozitarul autorizat – mandant;

- documentele de plată şi extrasul băncii (dacă aceasta rezultă din condiţiile contractului) care confirmă încasarea de facto pe contul mandantului a sumei rezultate din vînzarea mărfurilor supuse accizelor partenerului străin (în condiţiile efectuării achitărilor prin conturile bancare ale mandantului). În cazul în care decontările cu antrepozitarul autorizat – mandant se efectuează în expresie naturală, se prezintă documentele care confirmă efectuarea acestor achitări;

- în cazul efectuării achitărilor prin conturile bancare ale mandatarului:

copiile documentelor de plată şi extrasul băncii (dacă aceasta rezultă din condiţiile contractului) care confirmă încasarea de facto pe contul mandatarului a sumei rezultate din vînzarea mărfurilor supuse accizelor partenerului străin, autentificate prin semnătura mandatarului. În cazul în care decontările cu mandatarul se efectuează în expresie naturală, se prezintă copiile documentelor care confirmă efectuarea acestor achitări, autentificate prin semnătura mandatarului;

documentele de plată şi extrasele bancare care confirmă achitarea cu antrepozitarul autorizat – mandant, în cazul în care decontările cu el se efectuează în expresie bănească. În cazul în care decontările cu antrepozitarul autorizat – mandant se efectuează în expresie naturală, se prezintă documentele care confirmă efectuarea acestor achitări.

8. (4.9.14)

Ce documente urmează a fi prezentate pentru posibilitatea beneficierii de restituire a accizelor aferente mărfurilor supuse accizelor ce s-au exportat de antrepozitarul autorizat în mod independent?

Potrivit pct.11 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1123 din 28 septembrie 2006, pentru exportul mărfurilor supuse accizelor, efectuat în mod independent în baza contractului de vînzare-cumpărare, dreptul la restituirea accizelor se confirmă la antrepozitarul autorizat ce efectuează livrarea în baza contractului de vînzare-cumpărare, în cazul prezentării Serviciului Fiscal de Stat a următoarelor documente şi/sau informaţii în termenele stabilite de SFS:

- contractul (copia contractului) încheiat cu partenerul străin privind livrarea mărfurilor supuse accizelor;

- documentele de plată şi extrasul băncii (dacă aceasta rezultă din condiţiile contractului) care confirmă încasarea de facto pe contul antrepozitarului autorizat a sumei rezultate din vînzarea mărfurilor supuse accizelor partenerului străin, dacă decontările se efectuează în expresie bănească.  

În cazul în care decontările cu antrepozitarul autorizat se efectuează în expresie naturală, se prezintă documentele care confirmă efectuarea acestor achitări.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...